Aktivere Aarhus universitets iværksætterånd

Studentinkubator projektet fokuserer på at udnytte de studerendes erhvervspotentiale og at skabe synergi mellem forskellige erhvervsveje.

Flere værktøjer

 

Projekter som dette hjælper EU med at blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi i 2020, som det er planlagt i EU 2020 vækststrategien. EU står over for nogle alvorlige udfordringer heriblandt en aldrende befolkning, en utilstrækkeligt kvalificeret arbejdsstyrke, behovet for mere innovation, at finde en balance mellem økonomisk vækst og miljømæssigt forfald og at skaffe sikre og rene energiforsyninger. Regionalpolitiske projekter rundt om i EU spiller en aktiv rolle med at håndtere disse og mange andre udfordringer ved at udføre projekter der er designet til at skabe beskæftigelse, højne uddannelsesmæssige resultater, udvikle vedvarende energikilder, øge produktiviteten og give alle borgere adgang til muligheder. Projekterne og regionerne spiller en afgørende rolle heri, da de skaber virkelige resultater, som bidrager til at nå strategiens kernemål.

Studerende bliver motiveret til at betragte iværksætteri som en alternativ karriere. Støtten, der ydes, består af viden, vejledning, redskaber og delte erfaringer, som sikrer, at de er klar, og muligvis er i stand til at skabe mere videns-intensive, innovative virksomheder i regionen.

Frø til frugtbare hjerner

Aarhus universitets studentinkubator er designet til at opmuntre flere bachelors og kandidater fra byens uddannelsesinstitutioner til at se iværksætteri som en alternativ karrierevej. Et vigtigt aspekt er at give studenterne muligheden for at møde andre studerende der er fokuserede på forskellige erhverv, og at udnytte den skabte synergi. Dette gælder på tværs af fakulteter og skoler. De studerende arbejder sig i fællesskab gennem en motiverende kreativ proces, hvor de uafhængigt forsøger at udvikle forretningskoncepter, der skaber værdi, og herigennem virkeliggøre det underliggende formål: at skabe værdi fra viden, hvad enten det drejer sig om at anvende ens egen viden til sin egen virksomhed eller til en eksisterende virksomhed. De studerende må forstå det, og vigtigst af alt, agere på det.

Startinitiativ for nye virksomheder

Organisationen har også udviklet “Start”, en inkubator der specielt er for de studerende, som ønsker at etablere deres egen virksomhed. Start giver kontorplads samt personlig og erhvervsmæssig coaching.. Dette har i løbet af de sidste to år resulteret I et positivt og produktivt miljø, hvor ‘hus kulturen’ har bidraget til at støtte de studerende gennem deres iværksætterproces. De studerende værdsætter virkelig ikke alene huskulturen men også iværksætterkulturen. De er i stand til at optimere deres effektivitet samt skærpe deres iværksætter tangegang.

I løbet af de sidste to år er mange spirende iværksætteri blevet hilst velkommen i huset. Det er faktisk tre gange mere end oprindelig forventet: 152 studerende, spredt ud over 95 virksomheder, har været gennem ”Start”. Medarbejdere følger hvert individs udvikling nøje, så den rette vejledning kan blive tilbudt under deres ophold.

Lege med iværksætteri i sandkassen

Det er ikke alle der er klar til at hoppe direkte ud i at starte en virksomhed. For disse studerende er sandkassekurset en mulighed, som giver dem en chance for at smage iværksætteri på en ikke forpligtende basis og at udforske hvor vidt det enten passer eller ikke passer til deres planer og matcher deres interesser. Sandkassen tilbyder en unik proces, der involverer en blanding af personlig coaching, workshops og spejling af rollemodeller. Resultatet er en personlig slagplan over den studerendes egen iværksætteragtige rejse. Hvis de studerende ønsker at gå længere, kan de deltage i ”Start”. 102 studerende har i løbet af et år ‘leget’ I sandkassen, inklusiv to klasser med internationale studerende.

Dato for udkast

17/08/2011