Fremme af designdrevet innovation

Sharing Experience Europe (SEE) er et tværregionalt projekt, der skal understrege betydningen af design over for de politiske beslutningstagere, og det har bidraget til at fremme innovation blandt små og mellemstore virksomheder i 11 EU-medlemsstater.

Flere værktøjer

 
SEE-partnere og politiske beslutningstagere undersøger på en workshop i Cieszyn, Polen, hvordan design kan bidrage til at skabe innovation. SEE-partnere og politiske beslutningstagere undersøger på en workshop i Cieszyn, Polen, hvordan design kan bidrage til at skabe innovation.

Den største hindring for en bedre udnyttelse af design i Europa er en manglende bevidsthed om og forståelse for design blandt de politiske beslutningstagere. Dette var et af nøgleresultaterne fra en høring, som Europa-Kommissionen har gennemført for nylig.

Det var for at rette op på denne situation, at Sharing Experience Europe-projektet (SEE) blev etableret som et netværk bestående af 11 designorganisationer med det formål at udveksle viden og erfaringer for at udvikle nye måder at tænke på, formidle god praksis, fremme debat og påvirke lokale, regionale og nationale politikker for design og innovation.

Et af projektets vigtigste mål har været at fremhæve designs potentiale i forbindelse med fremme af innovation blandt små og mellemstore virksomheder og øge integrationen af design i innovationspolitikker og innovationsprogrammer.

Integration af politik, innovation og design

Ved at tilskynde til ny forskning og tilrettelægge workshops for politiske beslutningstagere og programledere, offentliggøre casestudier og politiske henstillinger har projektet samlet vægtige beviser, som skal overtale de offentlige myndigheder til at integrere design i alle deres overvejelser.

Som en del af projektet kunne politiske beslutningstagere og programledere inden for innovation deltage i praktiske workshops om emner som f.eks. designpolitik, erhvervsstøtte, tjenesteinnovation, social innovation og bæredygtig udvikling for at opnå praktisk indsigt i, hvordan design kan realisere politiske prioriteter.

Projektleder Anna Whicher siger, at resultaterne af projektet har været »meget positive«, idet alle 11 partnerlande rapporterer om klare indvirkninger på politikker og programmer.

Som et direkte resultat af SEE er design blevet et af den walisiske regerings prioriteter for innovation og udgør en del af innovationsstrategien for Wales 2020. SEE har resulteret i et nyt erhvervsstøtteprogram for den traditionelle fremstillingssektor i Wales. Programmet blev gennemført i perioden 2009-2013 og ydede støtte til 90 SMV'er i Wales, skabte 36 arbejdspladser og resulterede i, at 34 nye tjenester blev lanceret.

I Estland resulterede SEE i et nyt erhvervsstøtteprogram kaldet »Design Bulldozer«, som skal gøre det muligt for virksomheder at markedsføre innovative idéer via design. Programmet er et 20-måneders intensivt pilotprogram for 10 estiske virksomheder, som går ud på at øge deres økonomiske potentiale og eksportpotentiale ved hjælp af designværktøjer. Programmet modtog en investering på 400 000 EUR fra Enterprise Estonia.

EE-projektet blev nomineret som finalist til Europa-Kommissionens RegioStars-pris for regional udvikling i 2011.

«Sharing Experience Europe har været en succes, fordi vi har fremmet peerlæring blandt politiske beslutningstagere i hele Europa og øget forståelsen for design som en kilde til innovation og konkurrenceevne. Disse politiske beslutningstagere er blevet forkæmpere for designdrevet innovation i deres egne regeringer, og SEE har derfor haft en indvirkning i alle 11 partnerlande.»

- Anna Whicher, SEE-projektleder, Design Wales/Cardiff Metropolitan University


Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i projektet »Sharing Experience Europe (SEE) – Policy Innovation Design« har beløbet sig til 1 498 490 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regional Udvikling har bidraget med 1 141 425 EUR via INTERREG IVC-programmet for europæisk territorialt samarbejde i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

24/02/2014