Udvikling af grønne håndværksmestre for at spare energi og skabe arbejdspladser

Grøn Virksomhedsvækst i SMV-projektet i region Syddanmark har med succes skabt nye arbejdspladser ved at hjælpe små virksomheder til at gennemføre energieffektivitetsrenoveringer i boliger og kontorbygninger.

Flere værktøjer

 

Grøn Virksomhedsvækst, der blev lanceret i juli 2009, henvender sig til små virksomheder og navnlig håndværksmestre, som efteruddannes i teknikkerne i forbindelse med energibesparende renovering.

Projektet har ladet sig inspirere af EU-direktivet om energieffektivitet, som opfordrer offentlige myndigheder og private virksomheder til at fokusere på foranstaltninger inden for energieffektivitet og til at bidrage til at nå EU's mål om 3 mio. nye, grønne job i 2020.

Grøn Virksomhedsvækst er et offentlig-privat partnerskab mellem tre kommuner og 14 private partnere, som omfatter virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, rådgivning, iværksætteri, finansiering og uddannelse.

Grønnere virksomheder

Det lokale initiativ er målrettet energieffektiviteten i enfamiliehuse ved at udbrede energikoncepter og nye virksomhedsmodeller, der støtter SMV'er, som ønsker at arbejde inden for energirenoveringssektoren. Interesserede SMV'er tilbydes en komplet støttepakke, der skal give dem de nødvendige kvalifikationer til at kunne foretage energirenovering og markedsføre deres tjenesteydelser.

Projektet er målrettet skabelsen af 300 nye grønne job i perioden 2010-2013 i virksomheder, der fremmer energieffektivitet i eksisterende bygninger.

I de tre involverede kommuner (300 000 indbyggere) er efteruddannelsesstrategien for lokale håndværksmestre blevet afprøvet og forbedret. Strategiens innovative aspekt går ud på at efteruddanne håndværksmestre, så de kan fungere som »energiambassadører« over for kunder og internt i deres virksomheder. De opfordres til at udvikle, innovere og selv administrere deres virksomheder og også til at gå sammen og oprette partnerskaber på tværs af faggrænser.

Som en del af den service, som Grøn Virksomhedsvækst leverer, tilrettelægges der energimesser henvendt til private boligejere og ejere af store bygninger, hvor potentielle kunder kan lære om energieffektivitet, og de uddannede håndværksmestre kan tilbyde deres ydelser via et gratis energitjek af bygninger.

Energieffektivitetsstrategier for virksomheder

Som støtte for markedsføringsindsatsen er der udviklet forskellige demonstrationsprojekter, som skal vise potentielle kunder energieffektivitetens omfang.

»Projekt lavenergi« omdanner et enfamiliehus fra 1970'erne til en lavenergistandard via en gennemgribende lavenergirenovering af facaden, vinduerne, opvarmningen og ventilationen. Der ydes også rådgivning om finansierings- og lånemuligheder, så den enkelte kunde kun har brug for en enkelt partner til at »energirenovere« alle dele af huset. Under »Projekt Coathouse« er en toetages murstensvilla fra 1940'erne blevet renoveret til lavenergistandarder ved hjælp af lokalt fremstillede glasfiberkompositmaterialer på facaden.

I sidste ende skulle SMV'erne være i stand til at udvikle deres egen virksomhedsstrategi, herunder energieffektivitetsprogrammer og -produkter, der henvender sig til kunder såsom private, virksomheder og offentlige bygninger.

»Strategien er nu blevet afprøvet og forbedret og kan let indføres af andre byer, kommuner eller virksomheder. Opskalering af konceptet til nationalt plan vil potentielt kunne resultere i 6 000 job i Danmark inden for en periode på tre år«, siger Lotte Lindgaard, projektleder i Grøn Virksomhedsvækst.

Ved afslutningen af projektet i 2013 var der blevet skabt 165 arbejdspladser og en vækst på 29 % hos de håndværkere, som var uddannet som energihåndværkere i Grøn Erhvervsvækst regi. Til sammenligning var der i samme periode 2010-2013 nul vækst hos øvrige håndværkere. Projektet blev efterfølgende ført videre i selvfinansierende privat-offentligt samarbejde og senere fusioneret ind i den danske clean-tech klynge CLEAN. Her arbejder projektet fortsat for at synliggøre og fremme efterspørgsel på energieffektivt byggeri. Der er samlet uddannet 225 energihåndværkere, afholdt 21 energi events med 20.000 besøgende samt tilbudt 300 boligejere enten energitjek eller uddannelse omkring energi på aftenskole.

»Strategien for efteruddannelse af håndværksmestre under Grøn Virksomhedsvækst er nu veludviklet og har vist sig at være økonomisk bæredygtig med et deltagergebyr. Energimesserne er nu så stor en succes, at udstillerne er villige til at betale for at deltage. Det ambitiøse mål på 3 mio. grønne job i EU i 2020 i tilknytning til energieffektivitet og vedvarende energi kan efter vores mening nås ved at indføre alle eller en del af de koncepter, der er afprøvet og udviklet under Grøn Virksomhedsvækst.
« Lotte Lindgaard, projektleder, Grøn Virksomhedsvækst

Dato for udkast

25/10/2012