Dansk ø giver miljøet energi

Danmarks Vedvarende Energi-Ø Samsø er nu et demonstrationsprojekt på Samsø Energiakademi, som blev bygget med støtte af EU-midler. Akademiet er blevet kontaktpunkt for al information om bæredygtig energi og lægger areal til forskningsfaciliteter, et konferencecenter og Samsøs energikontor, der tilbyder rådgivning til erhvervskunder såvel som privatpersoner. Akademiets solcelleanlæg producerer ca. 8 000 kWh/år svarende til en besparelse på 4 t CO2.

Flere værktøjer

 
Energiakademi bidrager til 'genbrugs' ø Energiakademi bidrager til 'genbrugs' ø

"Vores investering i et træpillefyr var en økonomisk beslutning. Besparelsen i forhold til opvarmning med oliefyr var meget stor."
Brian Kjær, elektriker, Nørreskifte, Samsø

Øen tilbyder forskere og besøgende let og direkte adgang til anlæggene, f.eks. vindmøller, halmfyrede varmeværker og solcelleanlæg, og til de mennesker, der står bag dem. Med disse anlæg, der er virkelighedens succesmodeller, hjælper akademiet forskerne og underviser øens turister. Dermed bidrager det til en ren fremtid og giver inspiration til udviklingen fremover.

Grobund for grøn vækst

Akademiet, der ligger tæt ved den idylliske havneby og turistmagnet Ballen, blev oprettet som resultat af Energistyrelsens succesrige 10 år lange VEØ-projekt – en ø, der skulle være selvforsynende med vedvarende energi. Akademiet har siden opbygget praktisk erfaring gennem lokale energiprojekter, bl.a. vindturbiner, CO₂-neutrale fjernvarmeværker, rapsoliedrevne traktorer og solcelleanlæg. I dag dækker øen 70 % af sit varmebehov og 100 % af sit elektricitetsbehov ved hjælp af vedvarende energi.

Lysende eksempel på bæredygtig energi

Energiakademiets bygninger er opført efter forskellige økologiske byggeprincipper og retningslinjer, f.eks. naturlig ventilation, minimalt drikkevandsforbrug og anvendelse af regnvand til toiletskyl. Væggene er højisolerede, vinduerne har energiglas, og bygningen opvarmes med halmfyret fjernvarme. Desuden er vinduerne placeret, så der sikres optimalt lysindfald.

Uddannelsescenter

Akademiets konferencecenter modtager virksomheder, forskere og politikere, som jævnligt drøfter vedvarende energi, energibesparelser og nye teknologier. Flere energiorganer har hjemsted på akademiet og yder energirådgivning til erhvervskunder og privatkunder, afholder guidede energiudflugter, foredrag, forelæsninger, workshopper og seminarer samt arbejder på at fremme energiturismen for professionelle.

Om sommeren kan turister og andre interesserede gæster se, hvordan man arbejder på akademiet. Energilejrskolen er et aktivitetstilbud til skoleklasser, der her kan lære mere om vedvarende energi. Over 2 000 politikere, ambassadører, embedsmænd, forskere, journalister, studerende og interesserede borgere besøger årligt energi-øen.


Dato for udkast

07/12/2009