Grænseoverskridende netværk skaber viden om kost og motion

Et innovativt EFRU-finansieret projekt har etableret et grænseoverskridende kvalifikationsnetværk, der har til mål at fremme ernæring og fysisk aktivitet i både Danmark og Tyskland. Et centralt element for netværket har været dets aktive grænseoverskridende samarbejde for at skabe fælles undervisningsmateriale og bedre læringsmiljøer. 

Flere værktøjer

 
Der blev udarbejdet forskellige undervisningsmaterialer under projektet  © Nele Schlapkohl og Ulrike Johannsen Der blev udarbejdet forskellige undervisningsmaterialer under projektet © Nele Schlapkohl og Ulrike Johannsen

" Som følge af dette samarbejde bliver den eksisterende nationale viden delt på tværs af grænsen og nye, innovative praksis- og uddannelseskoncepter bliver udviklet og gennemført. Der fokuseres på at øge selvbestemmelse og en ansvarsfølelse i uensartede målgrupper såsom elever, voksne funktionelle analfabeter, personer med immigrantbaggrund og flygtninge i hverdagen understøttet af en tilgang med uddannelse af ligestillede (læring via undervisning) og yderligere udvikling af kompetencer inden for ernæring og bevægelse. "

Projektledere Dr. Ulrike Johannsen og Dr. Nele Schlapkohl, Europa-Universität Flensburg

Løsning af det grundlæggende problem 

Forekomsten af sundhedsspørgsmål, der overskrider nationale grænser, f.eks. fedme blandt børn og diabetes, har understreget behovet for større grænseoverskridende samarbejde på området ernæring og fysisk aktivitet. Indtil nu har der været meget lidt interaktion mellem uddannelsesinstitutioner i Danmark og Tyskland – fra børnehaver og skoler til uddannelsesmæssige foreninger og universiteter. 

Ved anvendelse af innovative undervisningsmaterialer og -metoder har dette EFRU-finansierede projekt søgt at bygge bro over kløften mellem systemer og lande. Målgrupper, der er særligt svære at nå, f.eks. voksne funktionelle analfabeter (7,5 millioner personer i Tyskland), er berørt af dårlig uddannelse. Dette begrænser deres muligheder for at deltage i samfundet og leve et sundt liv. 

Et andet af projektets nøglemål har været at sikre, at resultaterne blev bæredygtige. Dette er blevet opnået ved at sørge for deltagelses- og adgangsmuligheder for alle samt ved at sprede materialer på begge sider af grænsen. 

Langsigtede lokale fordele

Omkring 19 tyske og danske skoler med i alt 6 000 elever var involveret i projektets sundhedsrelaterede interventioner. Disse skoler udviklede kost- og motionsinitiativer og præsenterede dem på tværs af grænsen i deres landespecifikke viden- og erfaringssammenhæng. Projektets indvirkning på bæredygtigheden kan ses i ændringer af mængden af fysisk aktivitet, der forekommer i pauser, og i ændringer af den mad, der tilbydes i kantiner. 

Desuden udviklede og testede otte voksenuddannelsescentre materialer sammen med 80 voksne analfabeter. 150 andre voksne analfabeter blev nået via kurser med undervisning af undervisere. Materialerne er siden blevet tilgængelige på 32 biblioteker.

Disse nye undervisningsmaterialer blev udviklet, testet og evalueret på workshopper. Lærere, voksenuddannelsestutorer, studerende og universitetslektorer fra begge lande udarbejdede dem sammen, før de blev brugt på skoler og kurser i læse- og skrivefærdighed. Materialerne er udformet som en sjov måde for både skolebørn og voksne til at sammensætte deres daglige kost og motionsøvelser med selvbestemmelse og ansvar.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Cross-border network of expertise: new prospects for sustainable expertise in diet and exercise« er EUR 617 489, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 401 366 EUR fra det operationelle program »Syddanmark-Schleswig K.E.R.N.« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

05/01/2016