Grænseoverskridende metro kan øge kapaciteten over Øresund

Kommunerne København og Malmø har indledt et samarbejde om en forhåndsvurdering for et grænseoverskridende metrosystem, der forbinder de to byer. Dette er det første trin til anlæggelsen af et rent bytransportsystem, der forbedrer forbindelserne og integrationen over Øresund yderligere.

Flere værktøjer

 
Foreløbig plan for, hvordan den grænseoverskridende metroforbindelse vil integrere. © Designlab/Etcetera Design Foreløbig plan for, hvordan den grænseoverskridende metroforbindelse vil integrere. © Designlab/Etcetera Design

" En grænseoverskridende Øresundsmetro vil styrke integrationen af byerne København og Malmø. Den vil medføre fordele for beboerne og gøre byerne mere konkurrencedygtige på internationalt plan. "

Klas Nydahl, ledende rådgiver i afdelingen for gader og parker, Malmø

Vurderingen blev udført for at planlægge, hvordan man kan sikre, at stigninger i jernbanetrafikken over Øresundsbroen ikke medfører en flaskehalssituation i forbindelsen mellem Skandinavien og resten af Europa. I alt 30 000 personer bruger i øjeblikket dagligt tog på broen, og dette tal stiger fortsat.

Vurderingen er udført i fællesskab af repræsentanter for kommunerne København og Malmø, og den fremfører, at dette kapacitetsproblem kan afhjælpes ved at reducere togpendling på lokalt niveau over broen. På baggrund af denne forudsætning er der udført en socioøkonomisk konstruktions- og trafikteknisk analyse af mulige modeller for et integreret metrosystem for Øresund. Den konkluderer, at en metro vil blive brugt af omkring 50 000 personer dagligt i 2030, og derved bliver der frigjort togkapacitet på broen til rejser over længere afstande, godstog og pålidelige togforbindelser til Københavns Lufthavn.

Desuden anføres det i vurderingen, at der kan opnås væsentlige socioøkonomiske fordele ved anlæggelsen af en grænseoverskridende metro, og der vil efterfølgende blive skabt en bedre integration af Malmø-København-området. Den tid, det tager at nå bycentrum i de to kommuner, vil blive reduceret med omkring 40 %, så grænseoverskridende pendling gøres lettere, og derved vil der opstå bolig- og arbejdsmarkedsfordele i regionen.

Næste skridt

Denne forhåndsvurdering har banet vejen for yderligere analyse af miljøvirkningen af en grænseoverskridende metro samt de tekniske overvejelser, der er påkrævet for en tunnel, som forbinder den grænseoverskridende metro med metrosystemet i København. Der gennemføres desuden undersøgelser af, hvordan kortere pendlingstider vil påvirke udviklingen af bolig- og arbejdsmarkedet i de to byer. Dette arbejde udføres som en del af Interreg-programmet, og det forventes afsluttet i 2014.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering for projektet »Öresund Metro - Improved rail link capacity across the center of the Öresund Region« (Øresundsmetroen – forbedret togforbindelseskapacitet over centrum af Øresundsregionen) er 1 000 000 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 500 000 EUR i programmeringsperioden 2007-2013 under det operationelle program »Øresund – Kattegat – Skagerrak«.


Dato for udkast

19/11/2014