Samarbejde for at forbedre behandlingen af og skabe opmærksomhed omkring nedre urinvejssymptomer (LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms)

LUTS-projektet har givet et stærkt grundlag for at forbedre sundhedstjenester og fremme social inklusion af kvinder. Forskningsaktiviteterne fokuserede på oplevelsen hos dem, der havde brug for støtte, og undersøgte de tjenester, der var til rådighed. Ved at anvende en grænseoverskridende tilgang kunne projektet påvise kulturens og sundhedssystemernes indvirkning på behandlingen.

Flere værktøjer

 
Færgekampagnen, 2014 © Annika Waldmann Færgekampagnen, 2014 © Annika Waldmann

" Den dybere forståelse af kulturen og sundhedssystemet i Tyskland og Danmark forklarer mange af resultaterne af vores undersøgelse. Dette meget vigtige aspekt blev kun gjort muligt gennem regelmæssige møder og diskussioner mellem projektpartnerne. "

Annika Waldmann, Roskilde Sygehus

Hovedformålet med projektet var at påvise forekomsten af urininkontinens hos kvinder i den brede befolkning og vurdere deres adfærd, når de søger hjælp. Der blev gennemført en undersøgelse af 8 000 kvinder i Femern Bælt-regionen. Ca. 45 % af deltagerne oplyste, at de havde en forekomst af LUTS, der påvirkede deres livskvalitet. Den anden del af undersøgelsen fokuserede på levering af sundhedsydelser. Den viste, at lægerne ikke var opmærksomme på problemet og sjældent talte om det under patientkonsultationer. De følte generelt, at det var ubehageligt at tage problemet op. Der var også store forskelle i formidlingen af opdateret vejledning om effektiv behandling. 

Der findes forskellige typer inkontinens og mange behandlingsmuligheder. Men de fleste kvinder, der lider af ufrivillig vandladning, har følelsesmæssige og sociale problemer. For mange kvinder medfører dette social udstødelse og stress. Der er adgang til behandling og støtte, men der er et stort behov for at skabe større forståelse hos dem, der er ramt af lidelsen, og hos sundhedspersonalet.

Kommunikationsindsats

Et af de vigtigste aspekter af projektet var på en effektiv måde at nå ud til og kommunikere med målgrupperne, som var kvinder og læger. Dette foregik via møder og artikler i den lokale presse. Der blev organiseret en »færgekampagne«, hvor kvinder iførte sig T-shirts for at gøre opmærksom på problemet. Projektet fremhævede også historien om en kvinde, der havde lidt af den stress og de problemer, der er forbundet med LUTS; en videofilm viste, hvordan hun havde fået hjælp ved at kontakte lægen og søge behandling. Projektet offentliggør resultaterne i videnskabelige tidsskrifter, hvilket vil skabe en større forståelse af resultaterne.

LUTS-appen

Mange kvinder med inkontinens er stadig utilbøjelige til at gå til lægen, hvis de oplever ubehag, selv om mange kan hjælpes med de eksisterende behandlinger. Kvinderne gav mange grunde til deres modvilje mod at tale om disse problemer, bl.a. generthed og frygt for, at det ikke var alvorligt nok, og at de ikke ville blive taget alvorligt. Idéen om at skabe en smartphoneapp baseret på resultaterne er ved at blive undersøgt. En app kunne gøre det lettere at overvinde barriererne for at søge hjælp og bidrage til at vise kvinderne vej til den rette behandling.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms« var 1 015 601 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 582 800 EUR fra det operationelle program »Interreg IV A Femern Bælt-regionen« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

18/12/2015

Videoer