CLEAN Grøn Erhvervsvækst: Energieffektivitet for virksomheder og husejere

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et dansk offentligt-privat partnerskab, som uddanner håndværkere i energieffektivitet i bygninger, skaber jobs indenfor energieffektivitet og udbreder kendskabet til energieffektivitet blandt husejere og potentielle partnere. Det har genereret øgede indtægter for dem, der har gennemført uddannelsen, og bidraget til øget omsætning blandt deres partnere.

Flere værktøjer

 
En Grøn Erhvervsvækst-energitrailer gør reklame for energieffektivitet ved udvalgte arrangementer. © Rikke Schak Toustrup-Jensen En Grøn Erhvervsvækst-energitrailer gør reklame for energieffektivitet ved udvalgte arrangementer. © Rikke Schak Toustrup-Jensen

" Nu hvor jeg er uddannet, ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre og hvordan energirenovering skal udføres på den rigtige måde. Det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger, hvis energirenovation skal fungere efter hensigten. Hvis du ikke har den nødvendige viden, kan det i det værste tilfælde gøre mere skade end gavn. "

Thomas Bork, håndværker, Kolding, Danmark

CLEAN Grøn Erhvervsvækst-partnerskabet består af 7 kommunale myndigheder og 14 private partnere, som er involveret i produktion, konsulentydelser, iværksætteri, finansiering og uddannelse. De uddanner håndværkere i energieffektivitet i private, offentlige og industrielle bygninger, samt i virksomhedsudvikling, netværksdannelse og markedsføring.

Projektet har udviklet uddannelseskonceptet »Mester i energi«, som er rettet mod at give håndværkere mulighed for at udvikle energirenovationsvirksomheder ved hjælp af den nyeste tekniske viden. Det består af 9 moduler, varer 40 timer og omhandler muligheder for energimæssige besparelser, renovering, salg og virksomhedsudvikling.

I alt er 225 personer i 8 kommuner blevet uddannet. Når de har gennemført kurset, kan de udvikle deres kompetencer og virksomhedsnetværk ved at deltage i energiarrangementer, netværksmøder om nye tekniske løsninger og videreuddannelse.

Et tæt samarbejde mellem partnerne og håndværkerne er et af udgangspunkterne for projektets succes. Håndværkerne har tæt forbindelse til projektet, og CLEAN Grøn Erhvervsvækst sikrer synligheden af de nye færdigheder via kampagner og historiefortælling om håndværkernes opgaver hos kunder, arrangementer og udstillinger, hvor håndværkerne kan deltage gratis eller med betydelig rabat, materialeudlån og mulighed for at deltage i udviklingsprojekter.

Energieffektivitet for husejere

Partnerskabet organiserer også energiarrangementer, hvor håndværkere møder husejere for at give dem en oversigt over energirenovation og fortælle dem om fordelene og hvordan de kan komme i gang. Der har været afholdt alt 20 arrangementer med mere end 20 000 deltagere. Derudover har 300 kurser og aftenskolekurser givet husejere information om muligheder for energibesparelser i hjemmet.

I løbet af 2010-13 modtog CLEAN Grøn Erhvervsvækst EU-finansiering, og i den periode blev der skabt 165 jobs inden for energieffektivitet i bygninger og genereret en indtægtsvækst på 29 % for de håndværkere, som havde deltaget i kurserne, sammenlignet med en uændret indtægtsvækst i resten af Danmark i den samme periode. Det bidrog også til en samlet indtægtsøgning på 14 mio. EUR for partnerne.

Hurtigere udvikling af nye produkter

CLEAN Grøn Erhvervsvækst giver virksomheder mulighed for at øge deres ekspertise, så de kan udvikle og sælge produkter og løsninger hurtigere. På lignende vis støtter de forskningsinstitutioner i at omsætte resultaterne af deres forskning til praksis. Det betyder, at offentlige myndigheder kan implementere nye løsninger og derved fremme jobskabelse, vækst og innovation samt nå miljømæssige mål.

I 2012 blev CLEAN Grøn Erhvervsvækst anerkendt som Danmarks bedste offentlig-private partnerskab for virksomheders sociale ansvar. I det følgende år var det blandt de bedste fem projekter i EU i Regio Stars-prisens kategori for grønne virksomheder efter renovering af 2 200 boliger mellem 2010 og 2013, hvilket resulterede i CO2-besparelser på 3 300 tons eller 1,5 tons pr. hus.

Projektet fortsatte efter EU-finansieringsperiodens afslutning og er nu fuldt ud finansieret af partnere og fusioneret ind i CLEAN, Danmarks stærkeste cleantech-klynge. I 2013-14 blev der skabt yderligere 100 jobs. Der er fastlagt en strategi til udvidelse af partnerskabet over et større geografisk område og til at øge samarbejdet på tværs af kommunale og regionale grænser. Der er lanceret adskillige projekter baseret på viden og erfaringer fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst, hvilket også bidrager til CLEAN Grøn Erhvervsvæksts finansiering og opskalering.

Samlede investeringer og EU-finansiering 

De samlede investeringer for projektet »Grøn Erhvervsvækst« er 1 500 000 EUR, hvoraf EU's Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 768 500 EUR gennem det operationelle program »Innovation og viden« for programmeringsperioden 2007-2013.

 

Dato for udkast

26/01/2018

Videoer

Videoer