CATE: Forberedelse til nye højteknologiske forretningsmuligheder

laner om at opføre to partikelacceleratorer i verdensklasse i det sydlige Sverige har skabt forretningsmuligheder for virksomheder i Sverige, Danmark og Norge i tilknytning til levering af acceleratorteknologi.

Flere værktøjer

 
Forberedelse til nye højteknologiske forretningsmuligheder Forberedelse til nye højteknologiske forretningsmuligheder

Oprettelsen af Cluster for Accelerator Technology (CATE) giver virksomheder i den skandinaviske grænseregion Øresund-Kattegat-Skagerrak mulighed for at udvikle forretningsmuligheder via udveksling af information om bedste praksis og deling af viden.

Hovedformålet med CATE-projektet er at give højteknologiske virksomheder mulighed for at forbedre deres chancer for at få kontrakt på konstruktion og vedligeholdelse af den avancerede acceleratorteknologi, der skal bruges til den planlagte European Spallation Source (ESS) protonaccelerator, der skal opføres i Lund, og til MAX-IV partikelacceleratoren, der i øjeblikket er under opførelse også i Lund. Udviklings- og vedligeholdelsesarbejdet i både konstruktionsfasen og driftsperioden for EES-acceleratoren forventes at vare omkring 40 år. Det forventes derfor, at regional kompetence inden for feltet vil blive efterspurgt i lang tid fremover.

ESS og MAX-IV partikelacceleratorerne anvendes frem for alt til studier i materialevidenskab, biovidenskab og medicin.  Der er imidlertid ikke nogen virksomheder i regionen, som alene kan bygge det højtspecialiserede udstyr, der er behov for. I stedet er det nødvendigt, at indsatser fra virksomheder med forskellige typer specialviden koordineres, og i visse tilfælde skal regionens kompetencer videreudvikles.

Forbedring af kompetencer

Gennem CATE-projektet, der finansieres via INTERREG's europæiske territoriale samarbejdsprogram, får regionale virksomheder mulighed for at udvikle deres kompetencer på disse og andre højtspecialiserede områder. De deltagende organisationer vil kunne deltage i gratis, skræddersyede kurser, og nogle vil få mulighed for at bygge et acceleratormodul i samarbejde med andre virksomheder, universiteter og eksperter fra forskningsfaciliteter rundt omkring i Europa.

aring;r de lokale virksomheders højteknologiske kompetencer er blevet forbedret, vil regionens virksomheder være i stand til bedre at drage fordel af ESS og MAX-IV og andre storstilede forskningsfaciliteter rundt omkring i verden.

CATE-projektet blev iværksat af forskere fra universiteter i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen sammen med regionale råd, erhvervsorganisationer og ESS. I alt 80 virksomheder og forskningsinstitutter i regionen deltager i CATE-projektet.

Ud over at styrke de regionale virksomheders konkurrenceevne via kompetenceudvikling, har CATE-projektet også bidraget til at styrke det grænseoverskridende forskningssamarbejde inden for grundvidenskab på området subatomar fysik mellem de involverede universiteter. Projektet har også øget bevidstheden om acceleratorteknologiens voksende betydning for regionen og har allerede hjulpet virksomhederne til at tiltrække nye forretninger. Eftersom forskere og virksomheder i regionen via CATE har arbejdet sammen i fællesskab, vil dette samarbejde forhåbentligt fortsætte i andre højteknologiske projekter i fremtiden.

» Hovedformålet med CATE er at styrke konkurrenceevnen blandt virksomhederne i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen inden for acceleratorer via teknologioverførsel fra den akademiske verden i tre trin: skræddersyede kurser, tilrettelæggelse af studierejser til forskningsfaciliteter i Europa og » learning by doing « i et pilotprojekt. CATE er strategisk vigtig for regionen og har allerede bidraget til at etablere partnerskaber mellem virksomheder, grænseoverskridende samarbejde og nye virksomhedsaktiviteter, der ikke ville være blevet realiseret uden CATE.«

  • Claes Fahlander, CATE projektleder

Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i projektet »Cluster for Accelerator Technology [CATE]« var 1 806 469 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 773 045 EUR via det operationelle »Øresund – Kattegat - Skagerrak« INTERREG IVA-program 2007-2013.


Dato for udkast

31/01/2014