Styrkelse af Østersøregionens sundhedsøkonomi

Et investeringsprojekt har bygget bro over kløften mellem sundhedstjenesteydere og SMV'er i Østersøregionen. »BSHR HealthPort« gav større innovation, reducerede sundhedsudgifterne og forbedrede SMV'ers adgang til regionens sundhedsplejemarked. Projektet gjorde en stor indsats for at skabe en stærk og bæredygtig sundhedsøkonomi i Østersøregionen.

Flere værktøjer

 
Mere end 300 deltagere deltog i den afsluttende HealthPort-konference i oktober 2013 i den smukke by Gdansk. © Peter Frank, ScanBalt Mere end 300 deltagere deltog i den afsluttende HealthPort-konference i oktober 2013 i den smukke by Gdansk. © Peter Frank, ScanBalt

" BSHR HealthPort fokuserede på centrale flaskehalse inden for sundhedsplejeinnovationer, herunder utilstrækkelig kommerciel udnyttelse af løsninger foreslået af sundhedsplejeforskere og -fagfolk, indkøbspraksisser, der begrænser SMV'ers adgang til sundhedsplejemarkedet, og målgruppers utilstrækkelige innovationskompetencer. Sundhedsøkonomien har nu potentiale til at blive den førende sektor i Østersøregionen. "

Peter Frank, generalsekretær, ScanBalt

Virksomhedsudvikling blev fremmet ved at afholde forskellige idékonkurrencer for Østersøregionen, hvor forskellige SMV'er i regionen kom frem med nye sundhedsinnovationer inden for medicinsk udstyr og diagnosticerings- og sundhedsydelser.

Der var fire vindere i den første udgave af konkurrencen, og hver vinder modtog støtte på en lang række områder, herunder proof of concept (bevis for idéens holdbarhed), forberedelse af forretningsplaner, teambuilding, markedsmuligheder og kundeinteraktion. Den anden udgave af konkurrencen fokuserede på mere modne innovationer – der blev lagt vægt på at tiltrække finansiering via private equity og venturekapital for vinderne. Flere produkter såsom det prisvindende fødselsstøttesystem »Relaxbirth« er allerede på markedet, og andre innovationer er på vej.

Som en del af projektet blev Accelerace Life (AL) og Nordic-Baltic Accelerace Investment Fund (NBAIF) fremmet af den førende partner ScanBalt. Disse fonde blev sat i værk for at hjælpe nystartede virksomheder med at nå deres virksomhedsmål og med i sidste ende at bringe nye produkter på markedet.

Innovationsdagsorden for sundhedspleje og pressetur

Desuden undersøgte projektet den regionale kapacitet inden for sundhedsplejeinnovation og førte denne viden tilbage til BSHR HealthPorts innovationsdagsorden og strategidokument. Faktisk er den såkaldte »Driving cross-sectoral innovation in health and life sciences – an Innovation Agenda for the Baltic Sea Region Health Economy« blevet godt modtaget i hele Østersøregionen og EU. Der oprettes også konkrete innovationsplatforme, som følger anbefalingerne i denne dagsorden, især i den medicinsk-teknologiske branche.

I maj 2013 blev der organiseret en tur for medierne for at fremvise de imponerende resultater under BSHR HealthPort. Der var mange deltagere, og den resulterede i en generel garanti for projektet.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »BSHR HealthPort« er på 2 481 650 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 905 120 EUR via det operationelle program »Østersøområdet« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

04/02/2016