Et nyt udbud for offshorevindenergi i den sydlige Østersøregion

Territorialt samarbejde om energiproduktion og miljøbeskyttelse bidrager til at fremme offshorevindenergi i den sydlige Østersøregion, en af Europas mest velegnede regioner til vindenergiproduktion, men en region, hvor udviklingen af vindenergi ikke har nået sit fulde potentiale. Partnerne gennemførte aktiviteter med henblik på at samle ressourcer og udveksle erfaringer på tværs af grænserne for at fjerne hindringer for udviklingen.

Flere værktøjer

 
Anders Nilsson er en af de virksomhedsejere, der drager fordel af OFF.E.R-projektet.  © Anders Nilsson Anders Nilsson er en af de virksomhedsejere, der drager fordel af OFF.E.R-projektet. © Anders Nilsson

" Vi planlægger en offshorevindmøllepark, og det er vigtigt, at vi har et effektivt netværk af leverandører. Den grænseoverskridende klynge OFF.E.R for den sydlige Østersøregion har bidraget meget til at finde frem til en omkostningseffektiv forsyningskæde. Kortet over klyngen er et værdifuldt værktøj, når vi skal finde frem til potentielle leverandører af alle de nødvendige produkter og tjenester, her og på tværs af grænsen. "

Anders Nilsson, Blekinge Offshore

Projektet øgede kendskabet til mulighederne for vindenergi for dermed at fremme vindenergi som energikilde. Der blev udarbejdet et vindatlas over den sydlige Østersøregion, hvori områdets offshorevindressourcer blev kortlagt ved hjælp af satellitobservationer og en mesoskalamodel. Blandt pr-arrangementerne kan nævnes en interaktiv bådudstilling i danske og tyske havne og tre permanente udstillinger i Rostock, Tyskland, Væggerløse, Danmark og Gdańsk, Polen.

Der blev gennemført analyser og udviklet støtteværktøjer til planlæggere og virksomheder som bidrag til at positionere den sydlige Østersøregion som en førende vindenergiregion. Dette omfattede en undersøgelse af, hvordan sektoren kan tiltrække turisme. Udveksling af ekspertise bidrog til ny lovgivning i Polen, som muliggjorde offshoreinvesteringer og gav anledning til 70 ansøgninger om tilladelse til offshorevindmølleanlæg.

Støtte til virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling og oprettelse af en grænseoverskridende vindenergiklynge modtog støtte via lokale og grænseoverskridende arrangementer og seminarer for virksomheder og den akademiske verden. Dette blev understøttet af værktøjer, herunder et kort over virksomhedsklynger med over 160 virksomheder, der arbejder inden for vindenergi i den sydlige Østersøregion, og som er opdelt efter geografisk placering, en investeringsmanual og en økonomisk model for en offshorevindmøllepark.

Projektet har bidraget til at styrke det potentiale, som arbejdsstyrken inden for vindenergi har, med nye uddannelses- og erhvervsuddannelsestilbud. Der blev tilrettelagt tre sommerkurser i Danmark, Litauen og Polen med henblik på at gøre onshoreeksperter til offshoreeksperter, og over 120 magister- og ph.d.-studerende lærte om vindressourcer, teknologi og miljøpåvirkning. En onlinevidenværktøjskasse, der blev udarbejdet af projektet, indeholder materiale til brug for uddannelsesaktører, når de skal udvikle deres egne lande- og emnespecifikke kurser om vindenergi.

Partnerne underskrev en aftale på den afsluttende konference, hvori de understregede deres ønske om at fortsætte og uddybe deres samarbejde via etablering af grænseoverskridende netværk inden for vindenergi.


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet "Udbud for den sydlige Østersøregion" 2 002 571 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 585 543 EUR fra det operationelle program »Sydlige Østersøregion« i programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

14/09/2015