Ren succes for teknisk vækst i Danmark

Forskere, virksomheder og offentlige organer i Danmark udvikler verdens bedste cleantech-klynge af virksomheder på området for intelligent, bæredygtig innovation.

Flere værktøjer

 
Forskerne (fra venstre) Simon Furbo, Janne Dragsted og Martin Spanggaard arbejder på et system til regulering af opvarmning af vand på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København. Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), med base på DTU, blev startet i 2009 for at sikre intelligent vækst, innovation og samarbejde mellem danske cleantech-virksomheder og vidensinstitutioner.  © Associated Press Forskerne (fra venstre) Simon Furbo, Janne Dragsted og Martin Spanggaard arbejder på et system til regulering af opvarmning af vand på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København. Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), med base på DTU, blev startet i 2009 for at sikre intelligent vækst, innovation og samarbejde mellem danske cleantech-virksomheder og vidensinstitutioner. © Associated Press

" Cleantech er et meget vigtigt område for vores vækst og udvikling. Det lykkedes projektet at skabe en stærk, bæredygtig og meget fremgangsrig cleantech-klynge. "

Henrik Madsen, chefkonsulent, Region Hovedstaden

Kan man have en blomstrende økonomi, som også er grøn? I Region Hovedstaden og Region Sjælland er det allerede tilfældet — med intelligente, grønne teknologier (cleantech) i centrum.

»Cleantech« beskriver produkter eller tjenesteydelser, som forbedrer virksomhedernes ydeevne eller effektivitet, mens forurening, omkostninger, materialeforbrug og affald mindskes. Med hjælp i form af 9 738 500 EUR fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har projektet Copenhagen Cleantech Cluster oprettet netværk af virksomheder og forskningsinstitutter, som genererer idéer til nye produkter og tjenesteydelser inden for cleantech og udvikler dem til levedygtige virksomheder.

Iværksættere får også direkte støtte fra projektet i form af virksomhedsmentorordninger, mulighed for at teste og demonstrere produkter samt rådgivning om international branding og markedsføring. Da klyngen sætter synlig fokus på sektoren, er det også lettere for virksomhederne at tiltrække investeringer og de bedste forskere.

Grønne ambitioner

Projektets overordnede vision var at udvikle verdens bedste klynge af cleantech-forskere og -virksomheder i København og Region Sjælland. Over 600 virksomheder inden for mange forskellige tjenesteydelses- og produktionsindustrier deltog.

Projektets 12 partnere omfattede førende danske universiteter, en forskerpark, virksomhedsinvestorer og organisationer samt Københavns organisation til fremme af udenlandske investeringer. Begge regioner gik også med i projektet, og det gav strategierne til intelligent specialisering større vægt og reducerede de administrative byrder ved projekter på tværs af lande. 

Som et resultat af dette voksede mange lokale cleantech-virksomheder på trods af finanskrisen. Over 40 % af dem ansatte flere medarbejdere, og over halvdelen øgede deres omsætning. Knap en tredjedel øgede eksporten. Samtidig startede nye virksomheder op, og internationale cleantech-virksomheder slog sig ned i regionerne.

Spotlight på succes

Virksomhedernes tætte samarbejde med hinanden og med forskningsinstitutter var særlig frugtbart for innovation, hvilket viste sig ved det store antal patenter, der blev tildelt i alle områder af klyngen. Resten af verden så det også. Projektet blev anerkendt som en af verdens førende cleantech-klynger af organisationer som f.eks. OECD og UNCTAD og var vært for mange internationale delegationer og arrangementer. 

I løbet af fem år viste klyngen, at bæredygtighed ikke bare er godt for miljøet, det er også godt for virksomhederne. Den skabte over 1 000 nye arbejdspladser, støttede 126 opstartsvirksomheder, 64 samarbejder mellem forskere og virksomheder og 38 nye samarbejder mellem virksomheder og formaliserede samarbejdet mellem 15 førende klynger i det internationale cleantech-netværk. 

Projektet er nu afsluttet, men den gode historie fortsætter. CCC er fusioneret med en anden dansk klynge — Lean Energy Cluster — for at oprette CLEAN, en organisation med over 170 medlemmer og endnu stærkere engagement fra virksomhederne.


Samlede investeringer og EU-finansiering

De samlede investeringer for projektet »Copenhagen Cleantech Cluster« er 19 477 000 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med EUR 9 738 500 gennem det operationelle program »Innovation og viden« for programmeringsperioden 2007-2013.


Dato for udkast

09/09/2016

Videoer