Policylæring

Projekter, der støttes under EU's regional- og samhørighedspolitik, resulterer i vigtige undersøgelser, analyser, rapporter og resultater, som kan tilskynde til udveksling af erfaringer, viden og god praksis i hele EU. Denne database, hvori der kan søges, er blevet udviklet primært til brug for projektiværksættere, politiske beslutningstagere og andre aktører for at fremme policylæring og indeholder casestudier, rapporter fra efterfølgende evalueringer og andre projektresuméer. Disse dokumenter er frit tilgængelige via en søgning ved hjælp af nedenstående søgefelter.

Flere værktøjer