Styrkelse af virkningerne ved omfattende forskningsfaciliteter gennem grænseoverskridende samarbejde

Et samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge har gjort det lettere for forskere fra EU- og ikke-EU-lande at forske på højteknologiske anlæg i nærheden af den dansk-svenske grænse og derved forbedre regionens forskningsmæssige styrkeområder. Røntgenanlægget MAX IV og neutronanlægget ESS ligger i Lund i Region Sydsverige, mens ESS’ datacenter ligger i København i Region Hovedstaden. Projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har finansieret videnskabelige forsøg, fjernet hindringer for pendling mellem Danmark og Sverige og styrket virksomheds- og forskningsnetværk.

Flere værktøjer

 
MAX IV research facility ©Eskil Mårtensson MAX IV research facility ©Eskil Mårtensson

" »Der er mange fordele ved dette projekt. Vi har fået en større viden, udvidet vores netværk og lært meget om, hvad der sker på andre universiteter, på måder der ikke havde været mulige uden projektet. Andre på Lunds universitet, som ikke er direkte involveret, har også lært nye ting, fordi de hører om det, vi laver« "

Kajsa Paulsson, koordinator ved Lunds universitet for delprojektet MAX4ESSFUN under ESS og MAXIV

Projektet omfatter fem temaer: at støtte innovativ forskning (MAX4ESSFUN), at forbedre lovgivningsmæssige aspekter ved grænseoverskridende arbejde, at reklamere for området omkring Lund, Øresundsregionen, som knudepunkt for materiale- og biovidenskab, at skabe en leverandørbase til anlæggene, såsom producenter af komponenter, og at byde internationale talenter velkommen til regionen.

Næsten 200 forskningsprojekter er blevet godkendt, og det nordiske forskningssamarbejde er øget. Projektet har været med til at ændre regelsæt og ydet praktisk hjælp ved at opfordre forskere til at arbejde på anlæggene, samtidig med at det har fremmet videndeling og kommercialisering af forskning.

Maksimering af mulighederne

MAX IV åbnede i juni 2016. ESS er ifølge planen færdigt i slutningen af 2019 og vil være i fuld drift i 2023. Anlæggenes avancerede udstyr giver forskerne mulighed for at undersøge materialer på mikroniveau. Det er nyttigt på mange områder for materiale- og biovidenskab, såsom medicin eller nanoteknologi.

Region Skåne, den del af Sydsverige hvor Lund ligger, og Region Hovedstaden oprettede projektet for at øge unge forskeres færdigheder i teknikker, som anvendes på anlæggene, og udvikle muligheder – for virksomheder og samfundet – i deres arbejde. Projektets 27 partnere omfattede forsknings- og brancheorganisationer samt regionale og nationale myndigheder fra Danmark, Sverige og Norge.

Projektet har forbedret forskningen i de nordiske lande og styrket samarbejdet mellem erhvervsliv og universiteter. Videndelingen skete via informationsmøder for lokale virksomheder, tekniske workshops og studiebesøg. Netværksaktiviteter, deltagelse i internationale konferencer og dokumenter med »værditilbud« om lokale forskningsindustrier øgede interessen i regionen, som for første gang var vært ved Nordic Life Science Days i 2017.

Overgår målene

Projektet har overgået mange af sine mål. Gennem delprojektet MAX4ESSFUN har det for eksempel finansieret 194 grænseoverskridende forskningsprojekter for unge forskere – 19 flere end planlagt – fordi omkostningerne var lavere og interessen højere end forventet.

Projektets partnere kom også med løsningsforslag til grænseoverskridende hindringer, såsom forskelle i de danske og svenske skatte- og arbejdsmarkedslovgivninger. Deres råd førte til en ny lov, »Les-ESS«, som gør det muligt for ikke-EU-forskere at bo i Danmark, mens de arbejder i Sverige. Den praktiske støtte til gæsteforskere har desuden omfattet hjælp med at finde job til deres familiemedlemmer i lokalområdet.

Partnerne samarbejder fortsat om videndeling, fjernelse af hindringer for grænseoverskridende arbejde og fremme af regionale styrker med støtte fra MAX IV og ESS.

Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i projektet »ESS and MAX IV – cross-border science and society« er på 17 940 953 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 8 970 470 EUR gennem det operationelle program »Interreg V-A Sverige-Danmark-Norge« for programmeringsperioden 2014-2020. Investeringen hører under prioriteten »Forskning og innovation«.

Dato for udkast

12/10/2018