Langsigtet samarbejde mellem små virksomheder i Nordsøregionen

Projektet Lean Landing For Micro SMEs fremmer innovativt og varigt samarbejde mellem mikrovirksomheder, virksomhedsinkubatorer, vidensinstitutioner og offentlige erhvervstøtteorganisationer i seks lande i Nordsøregionen. Det gør det via udvikling af et koncept, som skaber profitstyrkende videnspartnerskaber.

Flere værktøjer

 
Lean Landing for Micro SMEs project logo ©Vaeksthus Sjaelland Lean Landing for Micro SMEs project logo ©Vaeksthus Sjaelland

" Mikro-SMV’er har begrænsede ressourcer, og de er derfor nødt til at få markedsvalideret deres produkter og tjenesteydelser, så snart de vil ud over landets grænser. Den bedste måde at gøre dette på er at skynde sig at indlede en dialog med potentielle kunder eller partnerskaber på de nye markeder fremfor at spilde tid på markedsanalyser og anden planlægning, hvilket mange mikro-SMV’er normalt gør. Derfor har vi udarbejdet en Lean Landing-proces, som kan hjælpe de SMV’er, der deltager i projektet, ved at give dem mulighed for at holde møder med potentielle kunder og partnere. "

Søren Berg Jørgensen, projektleder i Lean Landing For Micro SMEs

Lean Landing For Micro SMEs har oprettet et omfattende netværk af virksomhedsinkubatorer i de seks deltagerlande (Danmark, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Norge, Sverige og Tyskland), som udvikler partnerskabets koncept og program i fællesskab. Konceptet skal tilbydes til 250 mikrovirksomheder, der er tilknyttet inkubatorerne.

Virksomhedsudveksling inkubatorerne imellem kan være med til at fremme partnerskaber mellem virksomhederne samt mellem virksomheder og videns- og erhvervsstøtteorganisationer.

Vigtig støtte til fremtidig konkurrenceevne

Det er ikke mange af de små virksomheder i Nordsøregionen, der har aktiviteter med grænseoverskridende samarbejde bortset fra eksport, og længerevarende succes på eksportområdet er i disse virksomheder meget sjældent. Desuden er det kun ganske få af de små virksomheder, der ikke allerede har internationale aktiviteter, der påtænker at påbegynde dette. Støtte til internationale partnerskaber blandt små virksomheder er dermed afgørende for regionens fremtidige konkurrenceevne.

For at tackle dette udvikler partnerne et virksomhedsudvekslingsnetværk og en programplan samt en gennemførelsesplan for de enkelte partnerlande på baggrund af virksomhedsudviklingsmetoden Lean Start-up. Målet med denne metode er at forkorte produktudviklingscyklusserne og at reducere markedsrisici og behovet for store beløb i startkapital.

Det, at virksomhedsinkubatorer og erhvervsstøtteorganisatiioner etablerer et innovativt koncept i fællesskab, vil forhåbentlig gøre det muligt for de deltagende virksomheder at danne vigtige, vidensdelende partnerskaber, få succes med deres internationaliseringsindsats samt få adgang til nye markeder. På sigt vil virksomhederne have bedre muligheder for at deltage i forskning, udvikling og innovation, fremstille nye produkter samt at øge overskuddet.

At få mikrovirksomheder med i partnerskaber og ind på nye markeder

Målet er at få 160 mikrovirksomheder med i partnerskaber og ind på nye markeder via samarbejde, der er baseret på Lean Start-up-metoden. Det netværk, der er dannet i forbindelse med projektet, vil forhåbentlig være bæredygtigt på længere sigt, og partnerne håber, at det består af 12 EU-lande i 2020.

Et andet mål er at få 60 virksomheder og otte forskningsinstitutioner til at deltage i grænseoverskridende, tværnationale og interregionale forskningsprojekter. Partnerne håber desuden at have informeret 500 organisationer om nye virksomhedsløsninger, når projektet afsluttes, og målsætningen er at få 180 af dem til at tilegne sig disse løsninger.

Resultatet offentliggøres og formidles i form af en plan samt via netværks- og vidensdelingsarrangementer for inkubatorer og politiske beslutningstagere fra hele EU.

Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering for projektet »Lean Landing For Micro SMEs« er 3 620 774 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 706 258 EUR via det operationelle program »Nordsøen« for programmeringsperioden 2014-2020.

Dato for udkast

11/02/2019