Kraft til den næste generation af grøn energi i Østersøregionen

Et EU-finansieret projekt i Østersøregionen har øget udbredelsen af avanceret effektelektronik hos små og mellemstore virksomheder, der arbejder med vedvarende energi og mobilitet. Teknologien anvendes til omdannelse, overførsel og brug af energi og kan hjælpe i omstillingen til et grønnere samfund.

Flere værktøjer

 
Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019) Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019)

" Avanceret effektelektronik er et område med hurtig vækst i Østersøregionen, og Green PE-projektet gav os mulighed for at se, hvilke aktiviteter der foregår i andre lande. Vi fandt de rette folk at samarbejde med og har afprøvet flere anvendelsesområder inden for avanceret effektelektronik. "

Dr. Janis Stabulnieks, administrerende direktør, Letlands teknologiske center

Mens elektroniske enheder bliver mindre og mindre for hver ny generation, giver avanceret effektelektronik vores hverdagsenheder øgede effektniveauer og effektivitet. Teknologien har vist, at det er muligt at opnå energibesparelser på op til 50 %. Markedsaccepten er dog blevet bremset af omkostninger og andre teknologiske barrierer.

Green PE-projektet anvendte EU-midler til at levere ekspertinformation om avanceret effektelektronik til virksomheder. Projektets partnere samarbejdede om at vise, præcis hvor teknologien kan benyttes i tre sektorer: vedvarende energi, elektronisk mobilitet og lavenergibyggeri.

Kraft til den grønne revolution

Den næste generation af vindmøller, solkraft og elbiler kræver alle avanceret effektelektronik for at fungere pålideligt og effektivt. I et af Green PE’s fem demonstrationspilotprojekter førte Kiel Universitet i Tyskland an i designet af en jævnstrøm/vekselstrøm-omformer. Den alsidige enhed blev afprøvet i vindmøller, men kan tilpasses og integreres på solkraftværker.

For at vise hvordan elektrisk mobilitet (e-mobilitet) kan anvende effektelektronik i konkurrencen mod konventionelle motorkøretøjer, udførte projektet feltforsøg med elektriske racerbiler og skraldevogne. Som resultat af pilottestene på halvlederkomponenter designede en lettisk virksomhed et elektronisk drivsystem, som nu er i produktion. I Danmark afprøvede man batteriteknologi til skraldevogne. Testresultaterne blev offentliggjort i en rapport til produktudviklere, mens virksomhedsledere har adgang til mindre tekniske resuméer.

Intelligente bygninger er afhængige af effektiv energiomdannelse for at spare energi og omkostninger ved at bruge intelligent automatisering til belysnings-, klima- og sikkerhedssystemer. En husstand i Sverige blev udstyret med 20 solpaneler, 14 solfangere og et effektelektronikbaseret energilagringssystem til afprøvning. Der blev også opstillet fem fotoelektromotoriske prøvestationer på instituttet for fysik i Tartu i Estland for at afprøve effektelektroniksystemer.

Et indblik for industrien

Udover disse demonstrationspilotprojekter besøgte projektet 80 virksomheder med det formål at hjælpe dem med at gentænke deres tilgang og overveje at bruge avanceret effektelektronik. I alt deltog 240 virksomheder aktivt i projektets aktiviteter, og resultaterne blev delt med 7 000 virksomheder.

På den lange bane har resultaterne fra projektets tre års forskning sikret finansiering til Center for Industriel Elektronik. Centret ligger i Sønderborg, tæt på den dansk-tyske grænse, og modtager finansiering indtil 2030.

Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i »Green PE«-projektet er 3 099 982 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 2 417 073 EUR gennem programmet »Interreg Østersøregionen« for programmeringsperioden 2014-2020. Investeringen hører under prioriteten »Miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet«.

Dato for udkast

30/04/2020