Mulighed for at komme ind på udenlandske markeder for SMV’er i Nordsøregionen

Baseret på et netværk med 19 væksthuse for virksomheder og acceleratorer i seks lande i Nordsøregionen – Danmark, Tyskland, Nederlandene, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige – har projektet Lean Landing Micro SMEs hjulpet små virksomheder med at komme hurtigt og effektivt ind på nye europæiske markeder. Konceptet omfattede planlægning af møder for SMV’er med mulige kunder og samarbejdspartnere fra forskellige lande, så de kunne få en hurtig tilbagemelding på, hvorvidt deres produkter eller serviceydelser kunne sælges i udlandet. Møderne fandt sted i de lande, SMV’erne valgte, og de fik refunderet 50 % af deres rejseudgifter.

Flere værktøjer

 
The Lean Landing event in Amsterdam, during which representatives of 23 companies from Denmark, Germany, Norway and the UK visited potential partners ©Jimmy Faustin Andersen The Lean Landing event in Amsterdam, during which representatives of 23 companies from Denmark, Germany, Norway and the UK visited potential partners ©Jimmy Faustin Andersen

" »Vi føler os privilegerede over at arbejde som en del af et projekt, der udfordrer de traditionelle eksportmetoder for at gøre det nemt og mere økonomisk. Det har været fantastisk at kunne tilbyde dette til lokale og regionale SMV’er og se den foreløbige succes. Det er et særdeles nytænkende projekt, og det er skønt at se, at det får så meget anerkendelse. Det er fantastisk at have vundet prisen. Dette projekt gør det muligt for os at skabe stærke forbindelser til vores samarbejdspartnere i Nordsøregionen og få et endnu bedre oversøisk ry for at samarbejde med SMV'er.« "

Janet Mulcrone, forretningsudviklingsleder hos Leeds Beckett University (en Lean Landing-partner)

Små SMV’er kunne deltage gratis i Lean Landing, og de kunne få adgang til dets acceleratorer og væksthusnetværk. Dette gav dem et støttesystem og indblik i forretningsetikette og praksis i deres målområder, hvilket gav dem mulighed for at få forhåndsindtryk og skabe kontakter. Der blev etableret platforme for SMV'er i forskellige lande, så det blev muligt at finde matchende virksomheder med fælles interesser.

Ansøgerne til Lean Landing deltog først i et screeningsmøde med lederen af deres lokale væksthus for at få vurderet deres virksomheds muligheder. De, der blev godkendt, deltog i yderligere møder for at drøfte deres behov og få muligheden for at benytte netværket til at søge efter og kontakte mulige kunder og samarbejdspartnere. Dette blev fulgt op af face-to-face-møder med kunder og samarbejdspartnere, workshops om lokal virksomhedslovgivning og kultur, udvikling af en internationaliseringsstrategi og, hvis alt gik godt, indgåelse af forretningsaftaler.

Utilstrækkelig internationaliseringsstøtte

Beslutningstagerne bliver mere og mere opmærksomme på vigtigheden af internationaliseringen af SMV’er for at skabe jobs i Europa, men kun få programmer, der støtter denne proces, har været effektive. Det er primært på grund af manglen på involvering af tilstrækkeligt mange af de rette organisationer.

Desuden er denne type programmer ofte baseret på en skematisk og lineær tilgang: SMV’erne analyserer først markedsforholdene og udvikler en indtrængningsstrategi, som de herefter implementerer trin for trin. Men iværksætterprocessen er sjældent lineær. I stedet er der mange succesfulde ejere af små virksomheder, der forlader sig på en strategi, hvor de prøver sig frem.

En original løsning

For at imødegå disse udfordringer udformede Lean Landing et program, som på mange måder var originalt: Det repræsenterede en samlet europæisk indsats, som benyttede sig af de erfarne væksthuse i flere lande; det var baseret på grundigt kendskab til de metoder, som havde givet iværksættere succes; det fokuserede ikke på eksport alene, og det var rettet mod et tidligt stadie af internationalisering af små frem for mellemstore SMV’er.

I 2018 vandt Lean Landing den europæiske iværksætterpris ved Europa-Kommissionens European Enterprise Promotion Awards. Projektet blev omtalt i en reportage fra det europæiske tv-netværk Euronews, som havde set på, hvordan det havde hjulpet den danske virksomhed MEPTEK med at udbyde kommunikationskurser i Det Forenede Kongerige ved hjælp af virtual reality og værktøjer som 360º-kameraer.

På et tidspunkt blev Lean Landing-netværket brugt af 273 virksomheder, hvoraf 146 havde deltaget i møder i udlandet, og flere havde fundet nye kunder og samarbejdspartnere.

Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering for projektet »Lean Landing For Micro SMEs« er 3 620 774 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 706 257 EUR via det operationelle program »Nordsøen« for programmeringsperioden 2014-2020. Investeringen falder ind under prioriteten »Vækst – Støtte vækst i Nordsøregionens økonomier«.

Dato for udkast

29/05/2019