Kortlægning af undergrunden i Nordsøregionen skal forudsige konsekvenserne af klimaforandringerne

Der er udtænkt en ny måde at kortlægge jordlag på, som viser, hvordan jorden og undergrunden under os reagerer på de stigende temperaturer. Det gør det muligt for eksperter i Nederlandene, Belgien, Danmark, Tyskland og Det Forenede Kongerige at få en bedre forståelse af, hvordan lokalområderne reagerer på klimaforandringerne.

Flere værktøjer

 
tTEM measurements on a lake. ©Esben Auken tTEM measurements on a lake. ©Esben Auken

" »TOPSOIL udforsker den jord, vi går på, for at forstå, hvordan klimaforandringerne påvirker lokalområderne. Vi kan nu forudsige, om et område har større risiko for at opleve f.eks. tørke eller oversvømmelser i fremtiden. TOPSOIL indarbejder denne viden i nye løsninger og styringsmodeller, som har opnået stor interesse og udbredelse i Nordsøregionen og andre steder«. "

Flemming Jørgensen, projektleder hos TOPSOIL

Global opvarmning i Nordsøregionen kan forårsage ekstrem tørke og oversvømmelser på grund af voldsomt regnvejr og stigende grundvandsspejl. Kendskabet til, hvordan dette påvirker undergrunden og grundvandet på det lokale plan, er begrænset. Det gør det svært at forberede sig på de konsekvenser, som disse forandringer kan få. Projektet giver viden herom og skaber modstandsdygtighed i forhold til de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

Projektet har udviklet nye klimatilpasningsløsninger. Disse er baseret på fem udfordringer omkring forvaltningen af grundvandet: grundvandsoversvømmelser, indtrængning af saltvand og bedre forvaltning af jordforholdene, forståelse for og forvaltning af jordens evne til at nedbryde næringsstoffer og farlige kemikalier, samt måder at opbevare vand under jordens overflade på, så det kan anvendes i tørkeperioder.

Førende teknologi

Tests, udvikling og udrulning af forskellige undersøgelsesmetoder er blevet gennemført for at kortlægge jordlagene og deres egenskaber i 16 pilotområder. Dette omfatter et elektromagnetisk tTEM-system, der kan anvendes til en detaljeret, tredimensional hydrologisk og geologisk kortlægning af jordbundslagene. Et system ved navn FloaTEM viser vandkvaliteten og de hydro-geologiske forhold under søer, floder, fjorde og i havet. Indtil videre er der blevet præsenteret 10 nye klimatilpasningsløsninger.

Et andet system ved navn SkyTEM anvender kortlægningsteknologien fra helikoptere. Dette er gennemført i Zeeland og Drenthe i Nederlandene og i det belgiske polderområde. Et landsdækkende projekt ved navn »Freshmen« skal overflyve de resterende nederlandske kystområder med SkyTEM.

Vinder fodfæste

Tooghalvfjerds virksomheder og 46 forskningsinstitutioner er involveret i projektet. Disse omfatter vandvirksomheder, offentlige myndigheder, landbrugere og NGO’er. Projektet koordineres med US Geological Survey, der har gennemført en række undersøgelser ved hjælp af tTEM-metoden i Mississippi-deltaet, mens Stanford University anvender denne metode i Californien.

TOPSOILs indledende resultater har medført væsentlige forbedringer i klimaplanlægningen og -forvaltningen i Nordsøregionen. I Niedersachsen i Tyskland har resultaterne givet en ramme for nye, langsigtede aftaler med landbrugere om forvaltningen af jorden og grundvandet. Projektet har samarbejdet med andre projekter i Det Forenede Kongerige, hvilket har ført til mere end 750 000 kubikmeter vandudskiftning i naturlige miljøer.

I Det Forenede Kongerige hjælper projektet med at strømline forvaltningen af grundvandet, og det er formand for en ny national forskningsgruppe, som forsker i forvaltningen af vandressourcer. Det præsenterede de indledende resultater på et netværksmøde om klimaforandringer i Interreg, som blev iværksat som en del af FN’s klimatopmøde COP24 i Katowice i Polen, og det var ligeledes vært ved en politisk dag i Bruxelles i marts 2019.

Samlet investering og EU-finansiering

Den samlede investering i »TOPSOIL«-projektet er 7 342 220 EUR, hvoraf EU's Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med 3 671 110 EUR gennem det operationelle program »Nordsøregionen« for programmeringsperioden 2014-2020. Investeringen hører under prioriteten »Bæredygtig Nordsøregion«.

 

Dato for udkast

29/05/2019