SMV'er får hjælp til at udarbejde grønne forretningsplaner i Region Hovedstaden

Projektet, som er baseret i Region Hovedstaden, rådgav over 100 SMV'er om energibesparelser og mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Bæredygtig Bundlinje 1.0 hjalp virksomheder fra forskellige sektorer med at udarbejde deres egne grønne forretningsmodeller. Hvis foranstaltningerne implementeres af SMV'erne, forventes de at reducere CO2-udledningerne med ca. 3 100 ton. Desuden hjælper denne grønne omstilling de lokale kommuner med at opnå deres klima- og affaldsmål.

Flere værktøjer

 
Switching to greener transport solutions – just one initiative from Sustainable Bottom Line. ©Gate 21 Switching to greener transport solutions – just one initiative from Sustainable Bottom Line. ©Gate 21

" I alt 102 virksomheder har fået rådgivning om, hvordan de kan spare energi og ressourcer trin for trin, og hvordan de kan udarbejde en grøn forretningsplan i Bæredygtig Bundlinje 1.0. De har kickstartet deres grønne omstilling gennem et partnerskab med kommuner, vidensinstitutioner og Gate 21. "

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, projektkoordinator hos Gate 21

Projektet samarbejdede med 102 SMV'er, som havde lidt eller ingen erfaring med at arbejde med en grøn dagsorden. Konsulenter analyserede mange forskellige forretningsprocesser og kom med forslag til mulige ændringer – og potentielle besparelser. Bæredygtig Bundlinje arbejdede med virksomheder fra 10 forskellige økonomiske sektorer, blandt andet hoteller og restauranter, handel, kultur og fritid, fødevareproduktion, bygge og anlæg samt transport. Målet var at føre virksomhederne på sporet af en reduktion i forbrug og udledninger på en måde, der passede ind i driften.

Bæredygtige alternativer

Bæredygtig Bundlinje var med til at udvikle i alt 190 forskellige grønne initiativer. De største CO2-reduktioner kunne realiseres gennem indsatser for at minimere brugen af plast eller ved at spare energi på områderne transport og bygninger. For eksempel udskifter en fødevareproducent PVC-plast med mere bæredygtige alternativer, og et budfirma skifter sin flåde ud med elektriske køretøjer. Af andre initiativer kan nævnes at hjælpe en restaurant med at tilrette menuen for at undgå fødevarespild og at rådgive virksomheder om omdannelse af bioaffald til biobrændstof.

Samlet set kom 10 % af de potentielle CO2-reduktioner, der blev fundet i projektet, fra udfasning af plast, 9 % kom fra mindre fødevarespild og 3 % kom fra en mere effektiv udnyttelse af papir- og papemballage.

Projektet blev koordineret af Gate 21, som er konsulenter inden for grøn omstilling. Andre partnere var blandt andet storkøbenhavnske kommuner, DTU og Aalborg Universitet. Kommunerne fortsætter samarbejdet med virksomhederne om at finde flere måder at skære ned på forbrug og energibrug. I mellemtiden er Bæredygtig Bundlinje 2.0 blevet søsat i februar 2019, og det vil bygge videre på det første projekts gode resultater ved at hjælpe flere SMV'er med at udvikle grønne forretningsmodeller.

Samlet investering og EU-finansiering

De samlede investeringer for projektet »Bæredygtig Bundlinje« er 3 558 187 EUR, hvoraf EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrog med EUR 1 779 093 gennem det operationelle program »Innovation og bæredygtig vækst i virksomheder« for programmeringsperioden 2014-2020. Investeringen hører under prioriteten »Lavemissionsøkonomi«.

Dato for udkast

08/08/2019