Territorial samhørighed

Formålet med samhørighedspolitikken har siden 1986 været at styrke den økonomiske og sociale samhørighed. Ved Lissabontraktaten og EU's nye overordnede strategi (Europa 2020) indføres en tredje dimension: territorial samhørighed.

Dette emne har været drøftet siden begyndelsen af 1990'erne, og for hvert nyt land, der tiltræder EU, bliver der et stadig mere akut behov for at tage hensyn til udviklingen af EU's territorium.

Hovedspørgsmål

Hvorledes kan vi:

 • udnytte styrkerne i hvert enkelt område, så de på bedst mulig måde kan bidrage til en bæredygtig og ligevægtig udvikling af EU som helhed?
 • håndtere spørgsmålet om koncentration? Byer har både positive og negative virkninger - de er med til at fremme innovation og produktivitet, men medfører samtidig forurening og social udelukkelse.
 • skabe bedre forbindelse mellem områder? Folk bør have mulighed for at bo, hvor de vil, med adgang til offentlig service, effektiv transport, pålidelige energinet og bredbåndsinternet over hele området.
 • udvikle samarbejdet? Virkningerne af klimaændringer og trafikal overbelastning stopper ikke ved de traditionelle administrative grænser, så der er behov for nye former for samarbejde mellem lande og regioner. EU-strategien for Østersøområdet English og EU-strategien for Donauområdet English er eksempler på en ny, makroregional tilgang til problemerne.
 • Urban-Rural linkages en

Med grønbogen om territorial samhørighed pdf (2008) blev der lanceret en omfattende og stadig ikke afsluttet høringsprocedure, med regelmæssige møder mellem eksperter fra hele Europa. Territorial samhørighed vil fra 2013 blive en integreret del af samhørighedspolitikken.

Hvordan vil samhørighedspolitikken kunne forbedre den territoriale samhørighed i fremtiden?

 • ved at fremme en funktionel tilgang til integreret udvikling af områder betragtet som steder, hvor borgere lever deres liv
 • ved at skabe stedbaserede politikker en gennem en politisk koordinering på tværs af sektorer og en styring, der foregår på flere niveauer, lige fra lokalt niveau til EU-niveau
 • ved at fremme samarbejde mellem områder med henblik på at styrke europæisk integration
 • ved at forbedre den eksisterende viden om områder for at kunne styre deres udvikling.

Baggrundsdokumenter

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminarer

Yderligere oplysninger

 • Byudvikling
 • Udvikling af landdistrikter
 • Europæisk observationsnetværk for territorial udvikling og samhørighed (ESPON) English
 • LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities pdf English
 • Cohesion policy support for local development pdf English Français