Regionalpolitikkens nøgleresultater

De aktuelle landeresultater er baseret på den sammenfattende rapport  fra den efterfølgende evaluering af samhørighedspolitikkens programmer finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden for programmeringsperioden 2007-2013 . De fremlægger og analyserer resultaterne på medlemsstatsplan og forsøger at besvare tre overordnede grupper af spørgsmål:

  • Hvordan blev den tilvejebragte finansiering anvendt i medlemsstaten, eller hvad blev pengene brugt på?
  • Hvad var resultaterne, og i hvilken grad bidrog de til samhørighedspolitikkens mål?
  • Hvad kan vi lære af erfaringerne fra hele perioden, og hvad er konsekvenserne for samhørighedspolitikken fremover, eller hvordan kan udarbejdelse og iværksættelse af politikken forbedres for at gøre den mere effektiv?

Flere værktøjer

 

Indtil videre er regionalpolitikkens nøgleresultater for programmeringsperioden 2007-2013 følgende:

Skabelse af job og vækst

Indkomsten er steget i de fattigste EU-regioner, og BNP pr. indbygger i disse områder er steget fra 60,5 % af EU-gennemsnittet i 2007 til 62,7 % i 2010.

Investering i mennesker

2,4 mio. deltagere i ESF’s foranstaltninger til forbedring af adgangen til beskæftigelse fandt et job inden for seks måneder (2007-2010).

Hvert år deltager omkring 15 mio. mennesker i de tusindvis af projekter, der medfinansieres af Den Europæiske Socialfond (ESF) i hele EU.

Støtte til virksomheder

323 000 job blev skabt i SMV’er.

Styrkelse af forskning og innovation

Forbedring af miljøet

Modernisering af transport og energiproduktion

Denne side indeholder et øjebliksbillede af de hidtidige nøgleresultater i perioden 2007-13 (medmindre andet er anført, løber dataene fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2014) og viser, hvordan EU's samhørighedspolitik er med til at overvinde krisen og skabe vækst.

Oplysninger om konsekvenser og resultater for perioden 2000-2006 findes i de efterfølgende evalueringer.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Overskrift: Eksempler på projekter, der har modtaget medfinansiering fra EU i programmeringsperioden 2007-2013