Støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde til job og vækst, investeringsplanen og Kommissionens prioriteter

Flere værktøjer

 

ESI-fondene er EU's vigtigste redskab i forbindelse med sin investeringspolitik: i alt 454 mia. EUR er fra EU's budget blevet fordelt til investering i over 500 programmer. Den nationale samfinansiering på 183 mia. EUR bringer de samlede investeringer op på mindst 637 mia. EUR. Med dette budget er ESI-fondene blevet stadig vigtigere for samfinansieringen af offentlige investeringer, idet de kompenserer for de faldende nationale og regionale investeringer, der er et resultat af krisen. Mellem 2014 og 2016 forventes fondene at stå for omtrent 14 % af de samlede offentlige investeringer i gennemsnit og endda nå op på så meget som 70 % i nogle medlemsstater.

Mere end 120 milliarder fra ESI-fondene investeres strategisk i forskning og innovation samt støtte til små virksomheder og digital teknologi, så de dermed bidrager til EU's mål om intelligent vækst. Fondene vil også være vigtige for EU's bæredygtige vækst. Med 193 mia. EUR, som er det højeste EU-budget, der nogensinde er allokeret til investeringer i energi, miljø, klima og bæredygtig transport, vil programmerne i væsentlig grad bidrage til at styre Europa i retning af en lavemissionsøkonomi.

Udover investeringer i de vigtigste infrastrukturer inden for bredbånd, transport eller vandforsyning, for bare at nævne et par stykker, og investeringer i uddannelse, social inklusion og tilpasning af Europas arbejdsstyrke til erhvervslivet, vil ESI-fondene støtte to millioner virksomheder i hele Europa direkte for at øge deres konkurrenceevne og hjælpe dem med at udvikle innovative produkter og skabe nye jobs.

Desuden vil ESI-fondene som en væsentlig del af investeringsplanen for Europa og som supplement til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) mobilisere investeringer, støtte strukturreformer, opfordre til finansiering fra den private sektor, tackle markedssvigt og forbedre investeringsklimaet.

I løbet af de næste otte år forventes 456 nationale og regionale programmer og 79 interregionale samarbejdsprogrammer under ESI-fondene at stå for en række helt centrale investeringer på de vigtigste vækstområder, som vil påvirke EU's økonomi positivt.

Meddelelsen »Investering i job og vækst — maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde« giver et overblik over, hvad de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) forventes at opnå i løbet af 2014-2020 med de direkte bidrag til EU's mål for vækst og jobs, investeringsplanen og Kommissionens prioriteter for de næste ti år. Beretningen omfatter også resultaterne af forhandlingerne med alle medlemsstater om partnerskabsaftalerne og programmerne.

 • Investering i job og vækst — maksimering af bidraget fra ESI-fondene en pdf
 • Europæisk territorialt samarbejde/INTERREG en pdf
 • Information på nationalt plan en pdf
 • Vurderinger og tidsplaner en pdf

Investeringsområder:

 • Job, vækst og investering de en fritbgesro pdf
 • Digitalt indre marked de en fritbgesro pdf
 • Energiunion og klima de en fritbgesro pdf
 • Det indre marked de en fritbgesro pdf
 • Den økonomiske og monetære union de en fritbgesro pdf
 • Retfærdighed og grundlæggende rettigheder de en fritbgesro pdf
 • Migration de en fritbgesro pdf

Datavisualisering og baggrundsdata

Job, vækst og investering de en fritbgesropdf


Digitalt indre marked de en fritbgesro pdf


Energiunion og klima de en fritbgesro pdf


Det indre marked de en fritbgesro pdf


Den økonomiske og monetære union de en fritbgesro pdf


Retfærdighed og grundlæggende rettigheder de en fritbgesro pdf


Komplementaritet til ESI-fonde og EFSI

 • Komplementariteter til de europæiske struktur- og investeringsfonde samt Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer: Sikring af koordination, synergier og komplementaritet en pdf - Oversigt bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

ESI-fondene består af: