Politikkens historie

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - som en tilpasning til Grækenlands tiltrædelse i 1981 og Spaniens og Portugals tiltrædelse i 1986 blev strukturfondene integreret i en overordnet samhørighedspolitik, baseret på følgende hovedprincipper:
  • fokus på de fattigste og mest tilbagestående regioner
  • fastlæggelse af flerårige programmer
  • strategisk styring af investeringer
  • inddragelse af regionale og lokale partnere
 • Budget: 64 mia. ECU

1994 - 1999

 • 1993 - Maastricht-traktaten indebar følgende tre nyskabelser:
 • 1993 - oprettelse af Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet
 • 1994-99 - midlerne til strukturfondene og Samhørighedsfonden blev fordoblet, så de svarede til en tredjedel af EU's budget
 • 1995 - der blev tilføjet en særlig målsætning for at støtte de tyndt befolkede regioner i Finland og Sverige
 • Budget: 168 mia.ECU

2000 - 2006

 • 2000 - i Lissabonstrategien ændres EU's prioriteter, så der lægges større vægt på vækst, arbejdspladser og innovation. De prioriterede mål for Samhørighedsfonden ændres i overensstemmelse hermed
 • 2000-04 - førtiltrædelsesinstrumenterne stillede finansiering og knowhow til rådighed for lande, der ventede på at komme med i EU
 • 2004 - ti nye lande tiltrådte (hvilket øgede EU's befolkning med 20 %, hvorimod dens BNP kun øgedes med 5 %)
 • Budget: 213 mia. EUR for de eksisterende 15 medlemslande; 22 mia. EUR for de nye medlemslande (2004-06)

2007 - 2013

 • 2007: Bulgarien og Rumænien bliver medlem af Den Europæiske Union
 • 2013: Kroatien kommer med i EU
 • Forenklede regler og strukturer
 • Vægt på gennemsigtighed og kommunikation og endnu mere fokus på vækst og beskæftigelse er nøgleelementer i reformen
 • Vigtigste investeringsområder (25 % af budgettet øremærket til forskning og innovation, og 30 % til miljøinfrastruktur og foranstaltninger til bekæmpelse af klimaforandringer)
 • Budget: 347 mia. EUR
 • Resultater

2014 - 2020