Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Tværnationalt samarbejde

Tværnationalt samarbejde tilskynder til meget integrerede partnerskaber, der har virkning ud over nationale grænser i et tværnationalt samarbejdsområde. Sådanne partnerskaber dækker og repræsenterer forskellige niveauer af forvaltning og administration og omfatter organer i både den offentlige og private sektor og forskellige politiske områder.

Der er 15 tværnationale samarbejdsområder i hele EU. Under bestemte betingelser kan territorier i tilstødende tredjelande også være en del af et tværnationalt samarbejdsområde og få gavn af støtte under samhørighedspolitikken.

Via disse partnerskaber kan tværnationale samarbejdsprojekter udvikle, forberede og gennemføre fælles løsninger på fælles problemer og udfordringer, der findes i en stor del af deres tværnationale samarbejdsområde. Der lægges stor vægt på tværnational arbejdstilrettelæggelse af projekter og på den tværnationale dimension af de planlagte resultater.

Projekter bør typisk bidrage til en langsigtet vision, en stor ide som kilde til strategisk handling, f.eks. inden for flodbeskyttelse, havpolitik, intermodale transportkorridorer, netværk i byer og landdistrikter og indbyrdes forbundne tværnationale innovationssystemer.

Tværnationale samarbejdsprogrammer finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) under samhørighedspolitikkens mål om europæisk territorialt samarbejde. I programmeringsperioden 2014-20 er over 2,1 mia. EUR tilgængelige til tværnationalt samarbejde som Interreg V-B-finansiering.