Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Transeuropæiske net (TEN-net)

Transeuropæiske net består af grænseoverskridende transport- og energiinfrastrukturer. Formålet med dem er at understøtte og udvide funktionen af det indre marked i Europa ved at lette den fri bevægelighed for varer, personer og tjenester. Foranstaltninger under TEN-net skal fremme interoperabiliteten af nationale net og lette adgangen til dem.

I de nye forordninger for samhørighedspolitik 2014-20 nævnes projekter for transeuropæiske transportnet (TEN-T) specifikt som en prioritet inden for det syvende tematiske mål (Fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netværksinfrastrukturer). Både EFRU og Samhørighedsfonden kan finansiere projekter, der sigter mod at oprette et fælles multimodalt europæisk transportområde.

Yderligere oplysninger