Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Bæredygtig udvikling

Ideen om bæredygtig udvikling henviser til en form for udviklingspolitik, der søger at tilfredsstille samfundets økonomiske, sociale og miljømæssige behov med hensyn til velfærd på kort, mellemlangt og især langt sigt. Den er baseret på antagelsen, at udvikling skal tilfredsstille aktuelle behov uden at sætte fremtidige generationers velfærd på spil. I praksis betyder det at skabe betingelser for langsigtet økonomisk udvikling og samtidig sikre den nødvendige respekt for miljøet.

Bæredygtig udvikling er et overordnet mål for EU, der har offentliggjort sin egen strategi for bæredygtig udvikling. I forbindelse med samhørighedspolitik er bæredygtig udvikling et nøgleprincip, der er fastlagt i forordningen om fælles bestemmelser. Den indeholder de politiske rammer for alle programmer, som samfinansieres af de europæiske struktur- og investeringsfonde.