Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Statsstøtte

EU's regler om statsstøtte blev iværksat for at sikre, at statsejede ressourcer ikke anvendes for at forvride konkurrencen eller skabe uretfærdige fordele på det indre marked.

Statsstøtte er en fordel, der gives af en regering, som kan tildele en virksomhed en uretfærdig konkurrencefordel i forhold til dens konkurrenter. En sådan statsstøtte kan leveres på flere forskellige måder, f.eks. via tildeling af støtte, bevilling af rente- og skattefradrag eller køb af varer og tjenester på fordelagtige vilkår.

EU's regler forbyder generelt statsstøtte, medmindre den er berettiget under bestemte omstændigheder relateret til den generelle økonomiske udvikling. Kommissionen har til opgave at sikre, at reglerne om statsstøtte anvendes og overholdes på samme måde i alle medlemsstaterne. EU's operationelle programmer for regional udvikling er underlagt disse regler om statsstøtte.

Yderligere oplysninger