Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Delt forvaltning

Der er to hovedtyper af EU-støtte: støtte, der forvaltes centralt og direkte af Europa-Kommissionen, f.eks. til forskning, og støtte, hvis forvaltning er delt mellem EU og medlemsstaterne, f.eks. Strukturfondene og Samhørighedsfonden. EU har overdraget forvaltning af sidstnævnte til medlemsstaterne. Størstedelen af EU's udgifter involverer midler, der er under delt forvaltning af EU's medlemsstater.

For midler under ’delt forvaltning‘ har Kommissionen i øjeblikket overdraget gennemførelsen af programmerne på nationalt plan til medlemsstaterne. Medlemsstater tildeler derefter disse midler til slutmodtagere (f.eks. virksomheder, landmænd, kommuner osv.). Medlemsstaten har det primære ansvar for at etablere et forvaltnings- og kontrolsystem, der overholder kravene i forordningerne, så det sikres, at dette system fungerer effektivt, samt forhindrer, registrerer og retter uregelmæssigheder. Kommissionen udøver en tilsynsfunktion for at sikre sig, at ordningerne, der styrer forvaltnings- og kontrolsystemet, er kompatible. Det gør den ved at kontrollere, at systemet fungerer effektivt, og ved at foretage finansielle korrektioner, når det er nødvendigt.

Yderligere oplysninger