Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Forordninger

Forordninger er den stærkeste form for EU-lovgivning. De er almengyldige, bindende i alle enkeltheder og umiddelbart eksigible i alle medlemsstater. Lovgivning med relation til EU's samhørighedspolitik sker normalt i form af forordninger.