Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Regioner for økonomisk omstilling

»Regioner for økonomisk omstilling« var et initiativ, der supplerede samhørighedspolitikkens mål for territorialt samarbejde 2007-13. Dets mål var at fremme udveksling af god praksis mellem Europas regioner som en måde til at sætte skub i innovativ aktivitet. Initiativet sigtede mod at hjælpe regionalpolitik til at støtte EU's strategiske mål om at sætte skub i vækst og beskæftigelse i hele Europa.

Netværksaktiviteter under »Regioner for økonomisk omstilling« blev gennemført via det interregionale samarbejdsprogram INTERREG IVC og via URBACT II, som er samarbejdsprogrammet for byspørgsmål. Disse programmer havde et samlet budget på 375 mio. EUR for perioden 2007-13. Initiativet gav Kommissionen mulighed for at afmærke bestemte projekter som »fast-track«-netværk, hvor de ydede en særlig indsats for at sikre, at gode ideer når frem til de hovedinvesteringsprogrammer, som støttes af EU's struktur- og samhørighedsfonde.

»Regioner for økonomisk omstilling« omfattede også formidlings- og kommunikationsaktiviteter. Kommissionen afholdt en årlig konference, hvor de bedste regionale innovationsprojekter blev hædret som »RegioStars« som en del af prisoverrækkelsen.

Initiativet ’Regioner for økonomisk omstilling‘ var en af inspirationerne til ideen om ’intelligente specialiseringsstrategier‘. RegioStars-prisoverrækkelserne er et af strategiens mest succesrige elementer, og de afholdes fortsat hvert år.