Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Inddrivelse af midler

Der findes tre tilfælde, hvor Europa-Kommissionen må bede relevante medlemsstater om en refusion (inddrivelse) af struktur- og investeringsfondsmidler.

For det første skal inddrivelsen finde sted, når ikke alle finansielle bidrag til den relevante medlemsstat har været nødvendige. EU's finansielle regler vil kræve inddrivelse af disse pengebeløb.

Dernæst vil EU's finansielle regler kræve inddrivelse, hvor der er modtaget midler til en strukturel foranstaltning, som allerede er fuldført.

Endelig har Europa-Kommissionen ret til inddrivelse hos den relevante medlemsstat, hvis penge fra de europæiske struktur- og investeringsfonde er blevet misbrugt som følge af svig eller forsømmelighed.

Inddrivelsesprocedurer, der er fastsat i EU-lovgivningen, kan aktiveres for at genvinde pengene. I forhold til samhørighedspolitikkens midler udarbejder en attesteringsmyndighed en oversigt over udgifter og anmodninger om betaling for hvert operationelle program og sender den til Kommissionen. Myndigheden skal også attestere finansieringens præcise udgifter og vurdere overholdelse af relevante EU-regler og -forordninger.

Hvis der er et problem – identificeret via uoverensstemmelser på konti eller via Kommissionens eller andre organers inspektioner – skal attesteringsmyndigheden overvåge inddrivelsen af midlerne. Om nødvendigt anvendes det lokale retssystem som hjælp til at gennemføre inddrivelsesprocessen.

Yderligere oplysninger