Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Proportionalitet

Proportionalitet styrer, hvordan EU udøver sine beføjelser. Det fungerer nogenlunde på samme måde som subsidiaritetsprincippet. Proportionalitetsprincippet betyder, at EU for at nå sine mål kun må træffe de foranstaltninger, der er nødvendige, og ikke mere. Ifølge princippet, der er forankret i EU-traktaten under artikel 5, går: »indholdet og formen af Unionens handling ikke videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne«.

Denne tilgang over for ansvar og beslutningstagning anvendes som en del af samhørighedspolitikken. Regler for støtteberettigelse vedtages f.eks. oftest på nationalt frem for europæisk plan.