Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerskabsaftale (PA)

Til programmeringsperioden 2014-20 har hver medlemsstat udarbejdet en partnerskabsaftale (PA) i samarbejde med Europa-Kommissionen. Dette er et referencedokument for programinterventioner fra struktur- og investeringsfondene og knytter dem til målene i Europe 2020-strategien for vækst. Aftalen definerer den strategi og de investeringsprioriteter, som vælges af den relevante medlemsstat, og indeholder en liste over nationale og regionale operationelle programmer (OP'er), som den forsøger at gennemføre, samt en vejledende årlig finansiel tildeling for hvert OP.