Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Operationelt program

Operationelle programmer er detaljerede planer, hvor medlemsstater fastlægger, hvor penge fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) skal bruges i løbet af programmeringsperioden. De kan udarbejdes for en specifik region eller et landsdækkende tematisk mål (f.eks. miljø). Der udarbejdes grænseoverskridende eller tværregionale operationelle programmer for målet for Det europæiske territoriale samarbejde.

Medlemsstaterne fremlægger deres operationelle programmer på baggrund af deres partnerskabsaftaler. I hvert operationelle program angives det, hvilke af de 11 tematiske mål der styrer samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2014-20, som den tilgængelige finansiering under de operationelle programmer er rettet imod.