Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

NUTS

»Nomenklaturen for statistiske regionale enheder« (NUTS) blev oprettet af EU's statistiske kontor (Eurostat) med henblik på at anvende en fælles statistisk standard i hele EU.

NUTS-niveauer er geografiske områder, der anvendes til at indsamle harmoniserede data i EU. De er blevet anvendt i strukturfondene siden 1988 og spiller en vigtig rolle i fordelingen af strukturfondsmidler.

Den nuværende nomenklatur opdeler de medlemsstater i tre kategorier i henhold til specifikke befolkningstærskler:

NUTS 1-niveau: Omfatter mindre medlemsstater såsom Danmark, Irland og Slovenien, de tyske delstater og andre større regioner.

NUTS 2-niveau: Omfatter de selvstyrende regioner i Spanien, de franske regioner og oversøiske departementer (DOM), polske voivodskaber osv.

NUTS 3-niveau: Omfatter nomoi i Grækenland, Maakunnat i Finland, svenske län osv.

EU-forordninger indeholder fulde definitioner og lister over alle NUTS-regioner.

Yderligere oplysninger