Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

N+2

N+2 vedrører finansieringsregler for den årlige tildeling af midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Hvis den pågældende støtte ikke er anvendt inden den givne dato, kan Kommissionen »frigøre« fremtidige budgettildelinger. Der foretages automatiske frigørelser, hvis støtten ikke er anvendt, eller der ikke er anmodet om betalinger, inden udgangen af det andet år (n+2).

Yderligere oplysninger