Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Northern Ireland Task Force

Kommissionen har taget et vigtigt initiativ for Nordirland med oprettelsen af Northern Ireland Task Force (NITF).

Taskforcen har sin oprindelse i aftalen mellem de to vigtigste politiske partier fra maj 2007 om at genetablere magtdelingsordninger i Nordirland.

Den tidligere kommissionsformand, José Manuel Barroso, var den første højtstående internationale politiker, der besøgte den daværende tiltrædende førsteminister, Ian Paisley, og hans viceførsteminister, Martin McGuinness.

Han tilbød at oprette en taskforce i Kommissionen for at undersøge, hvordan Nordirland i højere grad kunne drage fordel af EU's politikker, og hvordan landet kunne deltage mere aktivt i EU's politiske proces for at skabe øget velstand.

Yderligere oplysninger