Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Bjergområder

En undersøgelse fra 2004 for Europa-Kommissionen viste, at EU, Norge og Schweiz har bjergområdekommuner, der dækker omkring 1 900 000 km2 (cirka 40,6 procent af det samlede landområde). Disse bjergområder bebos af 94,3 mio. mennesker (19,1 procent af den samlede befolkning i de lande, der er omfattet af undersøgelsen).

Undersøgelsen udpegede bjergområder ved at videreudvikle de metoder, der anvendes af World Conservation Monitoring Centre (WCMC) under UNEP. Følgende blev kategoriseret som bjergområder:

 • Områder i de nordiske lande med temperaturer, der svarer til eller er lavere end de højeste dele af Alperne
 • Ikkebjergområder, der udgør en del af bjergkæder
 • Kommuner, hvor 50 % af området kan beskrives som bjergrigt
 • ikke omfattet: Isolerede bjergområder på mindre end 5 km2

Det skal bemærkes, at mange lande har fastlagt deres egne definitioner på, hvad der udgør et bjergområde, som de anvender i forbindelse EU-institutioner. Uanset hvilke kriterier, der anvendes, er bjergområder sædvanligvis steder, hvor klimaet og topografien hæmmer den økonomiske udvikling.