Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Overvågningsudvalg

Medlemsstaterne skal udpege overvågningsudvalg, der skal kontrollere, at operationelle programmer, som anvender midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI), gennemføres korrekt. Disse udvalg ledes af den pågældende medlemsstat (eller forvaltningsmyndighed) og omfatter regionale, økonomiske og sociale partnere.

Et overvågningsudvalgs nøgleopgaver omfatter følgende:

 • vurdere effektiviteten og kvaliteten af operationelle programmer
 • godkende kriterier for finansiering under hvert operationelle program
 • foretage periodiske revisioner af operationelle programmer og deres fremskridt hen imod specifikke mål
 • undersøge resultaterne af gennemførelsen med henblik på at vurdere, om målene er opfyldt
 • om nødvendigt fremsætte forslag til ændringer i operationelle programmer, herunder ændringer vedrørende programmernes finansielle forvaltning.

Yderligere oplysninger