Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Overvågning

Midler fra EU's struktur- og investeringsfonde (ESI) skal anvendes effektivt og i overensstemmelse med deres bestemte formål. Derfor er der fastlagt omfattende procedurer for evaluering og overvågning gennem EU-lovgivning med henblik på at kontrollere, at operationelle programmer, der anvender ESI-midler, opfylder deres forpligtelser og leverer resultater, der kan kontrolleres i forhold til de aftalte kriterier.

Kommissionen har oprettet et overvågningssystem, der anvender strenge certificerings-, kontrol- og korrektionsmekanismer. Medlemsstaterne skal udføre kontroller og revisioner af projekter, der modtager støtte, og Kommissionen kan udføre inspektioner på stedet.

Reglerne for finansiel forvaltning for ESI-fonde kræver, at medlemsstaterne vurderer gennemførelsen af operationelle programmer gennem et certificeringsorgan, et revisionsorgan og et overvågningsudvalg.

Yderligere oplysninger