Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Forvaltningsmyndighed

I henhold til EU's samhørighedspolitik for 2014-20 er en forvaltningsmyndighed ansvarlig for en effektiv forvaltning og gennemførelse af et operationelt program.

En forvaltningsmyndighed kan være et nationalt ministerium, en regional myndighed, et lokalråd eller et andet offentligt eller privat organ, der er nomineret og godkendt af en medlemsstat. Forvaltningsmyndigheder forventes at udføre deres arbejde i overensstemmelse med principperne for sund finansiel forvaltning.

For hvert operationelt program skal en forvaltningsmyndighed forelægge Kommissionen en årlig gennemførelsesrapport senest den 31. maj hvert år. Andre nøgleopgaver for en forvaltningsmyndighed er følgende:

 • sikre, at de aktiviteter, der udvælges til støtte, opfylder kriterierne for det operationelle program
 • kontrollere, at samfinansierede produkter og tjenester leveres effektivt i overensstemmelse med EU-regler og nationale regler
 • registrere og lagre regnskaber og sikre, at der findes et tydeligt revisionsspor
 • sikre, at et operationelt programs resultater evalueres korrekt.

Yderligere oplysninger