Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) er oprettet af EU med henblik på at støtte kandidatlande og potentielle kandidatlande.

IPA har eksisteret siden 2007 og erstatter en række ældre EU-førtiltrædelsesprogrammer såsom PHARE, ISPA, SAPARD og CARDS samt et finansielt instrument for Tyrkiet.

I 2014-2020 er der mere end 11 mia. EUR til rådighed gennem IPA, som vil blive anvendt inden for fem politikområder:

 • overgangsstøtte og etablering af institutioner
 • socioøkonomisk udvikling og regional udvikling
 • udvikling af menneskelige ressourcer
 • landbrug og udvikling af landdistrikter
 • regionalt og territorialt samarbejde.

Både kandidatlande (Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien) og potentielle kandidatlande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo i henhold til FN-Sikkerhedsrådets resolution 1244) kan ansøge om støtte gennem IPA.

IPA-støtte ydes gennem flerårige programmer og kræver landestrategipapirer: specifikke strategiske planlægningsdokumenter for hver støttemodtager. Denne ordning vil forberede kandidatlandene på at forvalte de EU-midler, de vil få stillet til rådighed, når de bliver medlem af EU, herunder dem, der henhører under regionalpolitikken for 2014-20.