Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Interregionalt samarbejde

Interregionalt samarbejde sigter mod at forbedre den regionale udvikling i EU gennem overførsel af knowhow og udvekslinger af erfaringer mellem regioner.

Det interregionale samarbejdsprogram INTERREG EUROPE udgør en del af målet for europæisk territorialt samarbejde under samhørighedspolitikken for 2014-20. Programmet sigter mod at forbedre effektiviteten i de regionale udviklingspolitikker og bidrage til økonomisk modernisering og øget konkurrenceevne i Europa.

Programmet opstiller en ramme for samarbejde mellem regionale og lokale aktører i EU-28 samt i Norge og Schweiz.

Programmerne finansieres delvist af EFRU i forbindelse med interregionalt samarbejde under målet for europæisk territorialt samarbejde:

INTERACT – støtte til og udveksling af god praksis mellem myndigheder, der har ansvar for at gennemføre samarbejdsprogrammer

ESPON – observationsnetværk for territorial planlægning

URBACT – oprettelse af og støtte til bynetværk og byudvikling