Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Innovation

Uanset om der er tale om udvikling af nye produkter, processer eller organisationsteknikker kan innovation bidrage til at give økonomiske aktører en konkurrencefordel. EU er særdeles opmærksom på dette, og fremme af innovation indtager en central placering i Europa 2020-strategien med flagskibsinitiativet »Innovation i EU«.

Som supplement til strategien har innovation høj prioritering i EU's samhørighedspolitik for 2014-20, hvor forskning og innovation er et af de tematiske mål i den reviderede samhørighedspolitik. Den tilskynder til innovation, iværksætterånd og vækst i videnøkonomien i alle EU-regioner. Et af de vigtigste mål er at hjælpe de mindre udviklede regioner med at forbedre deres innovationspotentiale.

Med henblik på at nå disse mål er der afsat flere midler til innovation fra EU's regionale fonde end nogensinde før. Innovation er også et centralt element i strategierne for intelligent specialisering, som hver region skal indføre for at kunne modtage støtte fra EU.