Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Information og offentliggørelse

Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater skal holde offentligheden informeret om samhørighedspolitikken og de finansierede projekter, de støtter. Der anvendes milliarder af euro gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde, og det er derfor vigtigt, at lokalsamfundene informeres tydeligt om et givent projekts fordele for dem, og om hvordan EU-skatteydernes penge anvendes.

EU's regler for samhørighedspolitikken for 2014-2020 kræver formelt, at medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne offentliggør en liste over projekter, der samfinansieres af EU, herunder modtagne beløb og oplysninger om støttemodtagerne.

De pågældende medlemsstater skal også forelægge kommunikationsplaner for Kommissionen for hvert operationelt program, der samfinansieres i løbet af den seneste programmeringsperiode under samhørighedspolitikken. Forvaltningsmyndighederne skal desuden afholde mindst ét større arrangement om året, hvor de offentliggør deres programmer, deres resultater og EU's rolle.

Yderligere oplysninger