Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Globaltilskud

Globaltilskud hjælper små, ikkestatslige organisationer, såsom frivillige grupper og foreninger, med at opnå støtte fra Den Europæiske Socialfond (ESF) og den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Disse grupper ville normalt have svært ved at opnå ESF-støtte direkte. Globaltilskud giver dem mulighed for at søge om mindre støttebeløb (cirka 15 000 EUR) til at drive projekter, der hjælper ugunstigt stillede personer med at vende tilbage til jobmarkedet. Ansøgningsprocessen er strømlinet og administreres med en minimal grad af bureaukrati.

Formidlende organer som for eksempel lokale myndigheder, regionale udviklingssammenslutninger og ngo'er forvalter og gennemfører globaltilskud. Den pågældende formidler udpeges af medlemsstaten eller af den regionale myndighed efter aftale med Europa-Kommissionen.