Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Svig

Ud over at være en del af den overordnede indsats for at bekæmpe organiseret kriminalitet involverer kampen mod svig og korruption også bekæmpelse af ulovlige aktiviteter, der skader EU's finansielle interesser. Den hviler på to retsgrundlag:

 • Artikel 67, 82 og 87 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
 • Artikel 310, 324 og 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som vedrører aktiviteter, der berører EU's finansielle interesser

EU's finansielle interesser beskyttes af en række forordninger om bekæmpelse af svig samt af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som er et uafhængigt organ, der siden juni 1999 har haft til opgave at bekæmpe svig. OLAF er ansvarlig for at udføre administrative undersøgelser vedrørende svig i tæt samarbejde med de retlige og administrative myndigheder i medlemsstaterne, herunder undersøgelsestjenester og politiet.