Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter er en ressourceeffektiv måde til at anvende samhørighedspolitikkens ressourcer til at støtte Europa 2020-strategien. De er rettet mod projekter, der potentielt kan blive selvfinansieret, og yder investeringsstøtte gennem lån, garantier eller egenkapital. Disse mekanismer kan kombineres med ikkemonetær støtte såsom teknisk bistand og rentegodtgørelser.

Målet med at anvende finansielle instrumenter er ikke blot at gøre støtte under samhørighedspolitikken mere effektiv og bæredygtig, da ressourcer betales tilbage og kan ’genbruges‘. De kan samtidig skabe incitamenter for private investorer til at gå ind i projekter, og til at projekter forbedrer deres resultater og udviser større finansiel disciplin.

Sammenlignet med programmeringsperioden 2007-13 er anvendelsesområdet for finansielle instrumenter blevet udvidet. De kan nu anvendes til alle tematiske mål og kan nemmere kombineres med andre former for støtte. Desuden er samfinansieringsformer nu mere fleksible, og der er gennemført klarere forvaltningsregler.

Yderligere oplysninger