Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Forhåndsbetingelser

Forhåndsbetingelser er et af hovedelementerne i reformen af samhørighedspolitikken for 2014-20. De blev introduceret for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) med henblik på at sikre, at de betingelser, der er nødvendige for en effektiv og virkningsfuld anvendelse af ESI-fondene, er til stede.

Disse betingelser er knyttet til:

 1. politik og strategiske rammer, der skal sikre, at strategidokumenterne på nationalt og regionalt plan, som understøtter ESI-fondenes investeringer, er af høj kvalitet og stemmer overens med de standarder, der er vedtaget i fællesskab af medlemsstaterne på EU-plan
 2. forskriftsmæssige rammer med henblik på at sikre, at gennemførelsen af operationer, der medfinansieres af ESI-fondene, er i overensstemmelse med gældende EU-ret
 3. tilstrækkelig administrativ og institutionel kapacitet for de offentlige forvaltninger og interessenter, der gennemfører ESI-fondene.

Der er syv forhåndsbetingelser knyttet til de horisontale aspekter af programgennemførelse og 29 tematiske forhåndsgodkendelser, som fastsætter sektorspecifikke betingelser for relevante investeringsområder, der er berettigede til at modtage støtte under samhørighedspolitikken (investeringsprioriteter).

Hvis forhåndsgodkendelserne ikke var opfyldt på tidspunktet for programmets vedtagelse, blev der fastsat handlingsplaner i de operationelle programmer. Handlingsplanerne skulle være gennemført inden udgangen af 2016.