Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evaluering

Der er identificeret tre typer evaluering for programmeringsperioden 2014-20: inden (ex ante), under (løbende) og efter (ex post). Samhørighedspolitikken evalueres på partnerskabsbasis. Medlemsstaterne er ansvarlige for ex ante-evaluering, og Europa-Kommissionen udfører ex post-evaluering.

Løbende evalueringer er hovedsageligt medlemsstaternes ansvar, men Kommissionen kan også på eget initiativ udføre de løbende evalueringer i samarbejde med medlemsstaterne. Europa-Kommissionens primære opgaver omfatter at vejlede om evaluering og skabe mulighed for udveksling af erfaringer mellem medlemsstaterne.

Yderligere oplysninger